Pašvaldībām, kuru teritorijā konstatēts paaugstināts gaisa piesārņojuma līmenis, būs tiesības apkopot un ievākt informāciju par šajās teritorijās esošajām apkures iekārtām, paredz valdības atbalstītie grozījumi likumā "Par piesārņojumu".

Kā skaidro Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM), gaisa kvalitātes normatīvie akti nosaka, ka tām pašvaldībām, kuru teritorijā ir augsts gaisa piesārņojuma līmenis, ir jānosaka galvenie gaisa piesārņojuma avoti un, balstoties uz šo informāciju, jāplāno tālākie pasākumi piesārņojuma ierobežošanai, kā arī jāizstrādā atbilstoša rīcības programma.

"Lielākā daļa informācijas par uzņēmumu veiktajām darbībām jau šobrīd tiek ievākta, bet trūkst precīzas informācijas par mājsaimniecībās izmantoto apkures iekārtu radīto piesārņojumu, tostarp informācija par apkures iekārtas veidu, izmantoto kurināmo un apkures iekārtas vecumu. Līdz ar to ir sarežģīti plānot tālākos pasākumus un nepieciešamo finansējumu šī avota ietekmes mazināšanai," pauž ministrijā.

Šāda uzdevuma veikšana noteikta arī "Gaisa piesārņojuma samazināšanas rīcības plāna 2020.–2030.gadam". Saskaņā ar to, patlaban pašvaldības, kurās ir paaugstināts gaisa piesārņojuma līmenis, ir Rīga, Rēzekne un Liepāja.