Noslēdzoties šī rudens pirmajiem apkures sezonas mēnešiem, kad saņemti pirmie apkures rēķini, vairāk iedzīvotāju sākuši vērsties Liepājas Sociālajā dienestā, lai interesētos par iespēju mājokļa pabalstu. Šobrīd rindā uz dokumentu kārtošanu mājokļa pabalstam  novembrī jau pieteikušās vairāk nekā 226 mājsaimniecības, decembrī – 51 mājsaimniecība. Katru dienu nāk klāt 10-15 pieteikumi, portālu informēja Sociālā dienesta sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Jākobsone.

Jau aizvadītajā apkures sezonā, paaugstinoties energoresursu cenām, Liepājā ievērojami pieauga pašvaldības finansiālais atbalsts iedzīvotājiem. 2022. gadā mājokļa pabalstu saņēma pavisam 2142 mājsaimniecības jeb 20 508 personas par kopējo summu 770 039 eiro. Šogad uz 1. novembri, kad liela daļa iedzīvotāju vēl nebija saņēmuši apkures rēķinus, mājokļa pabalstu bija saņēmušas 2110 mājsaimniecības jeb 19 879 personas, par kopējo summu vairāk nekā 1,1 milj. eiro.

Lai atbalstītu pilsētas iedzīvotājus, kuri no saviem ienākumiem nespēj segt visas mājokļa izmaksas, šogad Liepājas valstpilsētas pašvaldības budžetā mājokļa pabalstam plānots izlietot vairāk nekā 1,4 milj. eiro.

Mājokļa pabalstu aprēķina kā starpību starp garantētā minimālā ienākuma (GMI) sliekšņu summu, kas reizināta ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteikto koeficientu konkrētai mājsaimniecību grupai, faktiskajiem izdevumiem un mājsaimniecības kopējiem ienākumiem mēnesī. Pabalsta apjoms apkures sezonā uz vienu mājsaimniecību var būt plašā amplitūdā – sākot no dažiem eiro un beidzot ar vairākiem simtiem eiro.  Lai saprastu, vai konkrētai mājsaimniecībai pienākas mājokļa pabalsts, Sociālais dienests aicina iedzīvotājus vispirms vērsties telefoniski vai klātienē pie dienesta speciālistiem, kuri arī izskaidros, kādi dokumenti nepieciešami, ja mājsaimniecība kvalificēsies šim pabalstam.

Pabalstu var pieprasīt mājsaimniecība, kura dzīvo savā īpašumā vai īrētā mājoklī un tur deklarējusi savu dzīvesvietu. Mājokļa pabalsta aprēķinā ņem vērā izdevumus par īri, apsaimniekošanu, apkuri, t.sk. kurināmā iegādei, auksto un karsto ūdeni, elektroenerģiju, dabasgāzi, kanalizāciju vai asenizāciju, sadzīves atkritumiem, telekomunikāciju pakalpojumiem un internetu, ūdens skaitītāju uzstādīšanu un verifikāciju. Pabalsta piešķiršanai tiek vērtēti ģimenes ienākumi, izdevumi, uzkrājumi un piederošie īpašumi, bet pabalsta aprēķinā tiek ņemti vērā arī MK noteiktie normatīvi dažādiem komunālajiem maksājumiem. Mājokļa pabalstu aprēķina par iepriekšējā vai esošajā mēnesī saņemtajiem rēķiniem, kuri jāiesniedz Sociālajā dienestā. Mājokļa pabalsta aprēķina formula noteikta Ministru kabineta noteikumos Nr.809. "Par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu".

Mājokļa pabalstu izmaksā ne retāk kā trīs vai sešus mēnešus pēc tā piešķiršanas un pārskaita pakalpojumu sniedzējiem. Savukārt kopējo cietā kurināmā iegādes izmaksu summu reizi gadā iekļauj viena mēneša mājsaimniecības izdevumos. Tas nozīmē, ka cilvēki, kuri iegādājušies kurināmo ziemai, var pievienot šos maksājumu apliecinošos dokumentus mājokļa pabalstam vienu reizi kalendārajā gadā jebkurā gada laikā.  


Sociālais dienests, tāpat kā līdz šim, pieņem klientus gan telefoniski, gan klātienē un iedzīvotāju ērtībām veido  iepriekšēju pierakstu. Pieteikties var, gan zvanot uz Sociālā dienesta informatīvo tālruni 63 489 655, gan arī izmantojot e-pierakstu ŠEIT, kur iespējams ērtāk un ātrāk aizpildīt pieteikuma veidlapu, lai gan to izmanto vien daži cilvēki mēnesī.