Ar 2020. gada 1. novembri Valsts vides dienestā (VVD) izveidota vienota VVD Kurzemes reģionālā vides pārvalde (RVP). Lai stiprinātu dienesta kapacitāti reģionos, VVD 2020. gadā tiek veiktas strukturālas izmaiņas – jau izveidotas Zemgales un Vidzemes RVP, bet, apvienojot Liepājas un Ventspils RVP, izveidota vienota Kurzemes RVP.

Kā portālu irliepaja.lv informēja Valsts vides dienesta sabiedrisko attiecību vadītāja Kristīne Kļaveniece, Kurzemes RVP vada Eva Mahta, kuras kandidatūru atlases komisija atzina par atbilstošāko uz šo amatu. Mahtas līdzšinējā profesionālā pieredze saistīta ar darbu finanšu sektorā (vadīja bankas "Luminor" Liepājas filiāli), kur attīstīta augsta klientu apkalpošanas kultūra. Šīs zināšanas un pieredze, dos būtisku ieguldīju VVD klientorientētu pakalpojumu un uzraudzības procesu attīstībā.

"Mana līdzšinējā darba pieredze bija saistīta ar finansēm, plānošanu, klientu apkalpošanu, kā arī pārmaiņu vadību. Esmu strādājusi arī valsts pārvaldē. Tāpēc man ir gan zināšanas, gan prasmes kā sasniegt izvirzītos mērķus arī publiskajā sektorā," uzsver Kurzemes RVP direktore.

Viena no Kurzemes RVP direktores prioritātēm ir Kurzemes RVP darba organizācija. "Visu savu enerģiju un zināšanas veltīšu, lai izveidotu vienotu pārvaldi, kas spēj strādāt efektīvi un sasniegt dienestā izvirzītos mērķus," norāda Mahta.

Izveidotajā Kurzemes RVP darbu turpina līdzšinējie dienesta darbinieki. Piesārņojuma kontrolei saglabāts līdz šim izveidotais reģionālais pārklājums – Ventspils un Liepājas sektori, kā arī jūras piesārņojuma sektors. Papildus izveidotas atsevišķas Atļauju un Zvejas kontroles daļas, kas savas funkcijas veic visas jaunizveidotās Kurzemes RVP teritorijā.

Kurzemes RVP atbilstoši savai kompetencei īsteno valsts vides aizsardzības politiku Ventspils pilsētā, Liepājas pilsētā un 22 novados – Ventspils, Talsu, Tukuma, Kandavas, Dundagas, Rojas, Mērsraga, Engures, Jaunpils, Saldus, Brocēnu, Kuldīgas, Skrundas, Alsungas, Aizputes, Durbes, Grobiņas, Pāvilostas, Priekules, Nīcas, Rucavas un Vaiņodes novadā.

Kurzemes RVP darbinieku kontaktinformācija pieejama VVD tīmekļa vietnē.