Valsts vides dienesta  (VVD) preses konferencē otrdien, 8.jūlijā, VVD ģenerāldirektore Elita Baklāne-Ansberga, runājot par notekūdeņu apsaimniekošanas efektivitāti un būtiskākajiem konstatētajiem pārkāpumiem notekūdeņu apsaimniekošanas jomā Latvijā 2023. gadā, informēja, ka ir aprēķināts videi nodarītais kaitējums no "Liepājas ūdens" notekūdeņu attīrīšanas iekārtās 23.jūlijā notikušās avārijas.


VVD aprēķinātais sods ir 3394,86 eiro par 10 659 m3 neattīrītu notekūdeņu novadīšanu jūrā un uzņēmuma teritorijā. 3334,26 eiro no minētās summas uzņēmumam jāsamaksā par 10 130,46 m3 neattīrīto notekūdeņu nonākšanu Baltijas jūrā un 60,60 eiro – par 528, 54 m3 šādu ūdeņu noplūšanu attīrīšanas iekārtu teritorijā.


Kā uzskata VVD, avārija nav notikusi "Liepājas ūdens" vainas dēļ, bet ir bijis būvniecības pārkāpums,

kas jāizmeklē. Izmeklēšana nepieciešama jo vairāk tāpēc, ka būvdarbi finansēti no ES fondu līdzekļiem.


Kā informēja Elita Baklāne-Ansberga, VVD katru gadu publicē sarakstu ar tām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, kuras neatbilst prasībām, jo nespēj nodrošināt kanalizācijas ūdeņu attīrīšanu līdz tādai pakāpei, kas nerada piesārņojumu. Šogad no kopumā 1300 attīrīšanas iekārtām neatbilstošas bijušas 26, "Liepājas ūdens" attīrīšanas iekārtas šajā sarakstā nav.


Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, no sraksta svītrotas piecas, bet klāt nākušas trīs attīrīšanas iekārtas, tostarp Pāvilostas pilsētas un Nīcas zivju apstrādes uzņēmuma "NS Estate". Bažas radot arī Kazdangas attīrīšanas iekārtas, bet


Liepājas SEZ attīrīšanas iekārtas ir to deviņu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu vidū, kuras jau ilgstoši nespēj nodrošināt vides prasībām atbilstošu notekūdeņu attīrīšanu.

Runājot par 23.jūlijā notikušo "Liepājas ūdens" attīrīšanas iekārtu avāriju, Elita Baklāne-Ansberga uzsvēra, ka tā radījusi "īslaicīgu piesārņojumu, kas uz Baltijas jūras ekosistēmu neatstāja paliekošu iespaidu". Pirmie aptuveni 530 m3 neattīrīto ūdeņu, kas izlija attīrīšanas iekārtu teritorijā, sagāžoties priekšattīrīšanas rezervuāra sienai, līdz jūrai nenonāca. Tūlīt pēc avārijas, pulksten 18, jau ticis iedarbināts avārijas izvads un ap 10 000 m3 neattīrītu notekūdeņu pa 1,3 km garo izvadu ieplūda jūrā.


VVD "Liepājas ūdens" operatīvo reaģēšanu un rīcību avārijas brīdī vērtē atzinīgi, taču norāda, ka ierosināta administratīvā lieta, jo par avāriju nav ziņots VVD, kā arī aprēķināti videi nodarītie zaudējumi un tiem atbilstoša soda nauda. Tāpat policija uzsākusi kriminālprocesu, lai noskaidrotu visus lietas apstākļus.