Publicējam atbildi par ielu remontu garantijām, ko sagatavojusi pašvaldības Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa. Atbildi sniedzis pašvaldības Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļas vadošais projektu vadītājs Uldis Klaks-Kleins:

"Ikvienā projektā pēc objekta nodošanas ekspluatācijā garantijas laiks ir pieci gadi. Būvniekam šos piecus gadus ir jānovērš defekti objektā. Par šo termiņu viņš pasūtītajam iesniedz apdrošināšanas vai bankas garantiju, lai gadījumā, kad viņš atsakās veikt defektu remontus, pasūtītājam būtu iespējams izmantot apdrošināšanu.

Runājot par Tramvaja tiltu, šis projekts bija tehniski ļoti sarežģīts. Latvijā ir tikai daži šāda veida tilti, kur satiksmē savijas kopā automašīnu plūsma ar tramvaja sliežu ceļu, un tilta pārbūve bija pārbaudījums visām iesaistītajām pusēm. Tilts ikdienā ir pakļauts satiksmes izraisītajai vibrācijai, ko rada intensīva satiksmes plūsma, turklāt materiālu ietekmē arī sezonālie apstākļi – ziemā aukstuma ietekmē materiāls saraujas, karstumā savukārt izplešanas, tādēļ tilta virsmā vairākās vietās ir iestrādātas kompensācijas šuves – ar elastīgu piķveidīgu vielu aizpildītas savienojuma vietas, kas nodrošina tilta pielāgošanos apkārtējās vides apstākļiem. Tieši šīs šuves ir jūtamas autovadītājiem, braucot pa tilta segumu. Bet pēc ziemas sezonas tilts tiks apsekots un tajās vietās, kurās būvnieka vainas dēļ būs bojājumi, tiks prasīts novērst defektus garantijas ietvaros. Saskaņā ar noslēgto vienošanos tilta rekonstrukcijas darbiem garantijas laiks ir pieci gadi no objekta nodošanas ekspluatācijā – proti, līdz 2024. gada maijam.

Arī ielu remontiem ir piecu gadu garantijas periods. Tas saistīts ar to, ka Eiropas Savienības fondu projektiem ir piecu gadu uzraudzības periods, kā arī ar to, ka tas ir loģisks un pamatots termiņš, jo pēc pieciem gadiem jau veidojas asfaltbetona virsmas dabīgais nolietojums.

Šāds periods ir saistīts arī ar izmaksām, garāki periodi sadārdzinātu projekta izmaksas un sarežģītu defektu izvērtējumu,

lai noteiktu, vai tas ir dabiskais nolietojums vai defekts būvniecības rezultātā".

Atbilde sniegta saistībā ar portālā irliepaja.lv publicēto lasītāja vēstuli, kurā bija jautāts, kāds ir ielu remontu garantijas laiks un kāpēc pašvaldība dažkārt aizmirst informēt par to liepājniekus, kuri ir tie, kas maksā par šiem remontiem.