Deputāti Pilsētas attīstības komitejas sēdē ceturtdien, 12.aprīlī, pieņēma lēmumu par zemesgabala Zvejnieku alejā 11A nomas līguma ar SIA "AmberStone Hotels" izbeigšanu.

Tas nozīmē, ka pagaidām suņu pastaigu laukuma vietā vismaz SIA "AmberStone Hotels" solītā SPA kompleksa nebūs.

Kā deputātiem skaidroja Nekustamā īpašuma pārvaldes vadītājs Māris Egmanis, lēmums par zemesgabala Zvejnieku alejā 11A nomas līguma izbeigšanu nepieciešams, jo SIA "AmberStone Hotels" vēlas izmantot 2017.gada 13.oktobra zemes nomas pārjaunojuma līgumā 7.2.punktā pielīgto tiesību vienpusēji izbeigt līgumu. Kā iemeslu "AmberStone Hotels" minējis šobrīd izveidojušos situāciju ar AS "ABLV Bank" (Finanšu un kapitāla tirgus komisijas un Eiropas Centrālās bankas noteiktie ierobežojumi un pašlikvidācijas pieteikums), kā rezultātā visi naudas līdzekļi, kurus uzņēmums plānojis ieguldīt "sanatorijas-kūrortviesnīcas" kompleksa Zvejnieku alejā 11A būvniecībā, ir kļuvuši nepieejami. Līdz ar to SIA "šobrīd un tuvākajā nākotnē" nebūs iespējas realizēt šo būvniecības projektu.

SIA "AmberStone Hotels" par zemes nomu Zvejnieku alejā 11A parādā pašvaldībai neesot palicis.

Domes priekšsēdētāja vietnieks Ģirts Kronbergs, vaicāts, vai līdz ar šo lēmumu SPA sapnis Liepājā izsapņots?, irliepaja.lv atbildēja:

"Noteikti nav izsapņots. Tikai, es ceru, turpmāk vairs neuzķersimies uz "sapņu projektiem"."

Pēc Kronberga sacītā, lēmums patiesībā ir "laba ziņa", kas situāciju var tikai uzlabot, jo līdz ar to ir noņemts apgrūtinājums vislabākajam no četriem iespējamiem SPA attīstīšanai rezervētajiem zemesgabaliem un pašvaldībai ir iespēja piedāvāt to reāliem investoriem.

"SIA "AmberStone Hotels" nebija iesniedzis ne līgumā paredzētās skices, ne projekta sadaļas arī tad, kad vēl nebija problēmas ar banku. Tagad vismaz ir skaidra situācija."

Interesi par SPA projekta attīstību esot izrādījuši vairāki ārvalstu uzņēmēji, kam piedāvāta šī ideja.

"Tagad gatavojam viņiem papildu informāciju par katru no objektiem, sākot ar infrastruktūras jaudām, beidzot ar nodokļu politiku."

Portāls jau rakstīja, ka, saskaņā ar iepriekš noslēgto vienošanos, pašvaldība bija noteikusi galējo termiņu – šī gada 30. aprīli, līdz kuram attīstītājam, SIA "AmberStone Hotels", būtu jāprezentē pilsētas domes pastāvīgajā Attīstības komitejā sava vīzija par sanatorijas-kūrortviesnīcas būvniecību Zvejnieku alejā 11A.

2015.gada jūnijā ar domes lēmumu zemesgabals 43 933 m2 platībā Zvejnieku alejā 11A "AmberStone Group" tika iznomāts uz 30 gadiem – līdz 2045.gada 27.septembrim. Zemes nomas maksa pēc līguma noslēgšanas 2015.gada 28.septembrī līdz šim brīdim bija 1136,73 eiro mēnesī (1,5% no zemesgabala kadastrālās vērtības), kā arī nomnieks maksāja nekustamā īpašuma nodokli.