Ar pastāvīgās Pilsētas attīstības komitejas lēmumu atbalstīts AS "AmberStone Group" lūgums pārjaunot līgumu par SPA kompleksa būvi Zvejnieku alejā 11A, samazinot tā apjomus.

"AmberStone Group" vēlas pārjaunot līgumu, ar kuru tai bija iznomāts zemesgabals 43 933 m2 platībā uz 2,75 ha lielu zemesgabala daļu, taču pēc deputāta Jāņa Vilnīša ierosinājuma iznomājamās teritorijas lielums tika noapaļots uz 2,5 ha. Tāpat "AmberStone Group" vēlas, lai pārjaunotais līgums tiktu slēgt ar tai 100 % piederošo SIA “AmberStone Hotels”, kura darbojas kā holdinga kompānija sabiedrībām, kas realizē dažādus viesnīcu būvniecības un attīstības projektus un ir gatava realizēt arī četrzvaigžņu kūrortviesnīcas kompleksa būvniecību Liepājā.

Domes Nekustamā īpašuma pārvaldei uzdots sagatavot zemes nomas pārjaunojuma līgumu.

Sākotnēji kūrortviesnīcas kompleksā bija paredzētas vairākas viesnīcas kopumā ar 202 numuriem, ūdensatrakciju parks, bērnu rotaļu laukums, autostāvvietas 161 automašīnai. Kompleksa arhitektonisko vīziju un koncepciju izstrādāja arhitekte Zanes Tetere-Šulce no biroja "Open AD".

Šobrīd “AmberStone Group” piedāvā vienu četrzvaigžņu viesnīcu ar 100 numuriem un SPA zonu 1000m2 platībā.

Kūrortviesnīcas attīstības projekta plānā norādīts uz vairākiem riskiem, piemēram, ka viesnīcu noslogojums Liepājā nav augsts, ka ir “Liepājas reģiona stagnācija un attiecīgi arī tūrisma un veselības nozaru piedāvājuma stagnācija”. Kā priekšrocība minēts fakts, ka šī viesnīca būs “vienīgā jūras krastā” (kā zināms, lai rezervētu teritoriju SPA kompleksam jūras krasta aizsargjoslā savulaik bija nepieciešams īpašs Ministru kabineta lēmums – irliepaja.lv). Kā priekšrocība minēti arī siltie pazemes ūdeņi ar augstu broma saturu un Palangas lidosta, kas ļautu piesaistīt SPA viesnīcai ārvalstu viesus, kā arī pašvaldības piedāvājums piesaistīt projektam līdz 45% ES līdzfinansējumu, izbūvēt infrastruktūras pieslēgumus un rekonstruēt ielas.

2015.gada jūnijā ar domes lēmumu zemesgabals 43 933 m2 platībā Zvejnieku alejā 11A "AmberStone Group" tiks iznomāts uz 30 gadiem – līdz 2045.gada 27.septembrim. Zemes nomas maksa pēc līguma noslēgšanas 2015.gada 28.septembrī līdz šim brīdim bija 1136,73 eiro mēnesī (1,5% no zemesgabala kadastrālās vērtības), kā arī nomnieks maksāja nekustamā īpašuma nodokli.