Darbi pie dievnama fasādes atjaunošanas būvuzņēmēja SIA "UPTK" vadībā norit kopš 2018. gada vasaras un šobrīd ir izpildīti vairāk kā 90% apmērā.  Projekts tuvojas noslēgumam – šovasar plānots fasādes darbus pabeigt, informē Liepājas Sv.Trīsvienības baznīcas atjaunošanas fonda vadītāja Ilze Vitāle.

Kopumā ar draudzes sadarbības partneriem paveikts ievērojams darbu apjoms:

veikta fasādes sienu plakņu un elementu (pilastru, antablamentu, balustrādes, smilšakmens detaļu, sandriku, pulksteņa ciparnīcu) atjaunošana;

atjaunots, tostarp apzeltīts, krusts un ierīkota zibensaizsardzības sistēma;

veikta torņa slēģu restaurācija un montāža;

ērģeļu telpas logos izlīmētas UV starojuma aizsardzības plēves, lai pasargātu instrumentu no saules staru iedarbība;

restaurēti autentiskie ārlogi un iekšlogi, veikta iekšējo jauno logu montāža;

pabeigti pamatu hidroizolācijas darbi un ierīkota lietusūdens kanalizācijas novadīšanas sistēma ap baznīcas perimetru;

restaurētas piecas dievnama durvis – trīs ieejas portālu, kā arī sakristejas un pagraba durvis.


Atjaunotajās durvīs redzami atstāti restaurēšanas procesā atklāto dažādo krāsu slāņu fragmenti, kurus ienākot dievnamā varēs aplūkot katrs tā apmeklētājs.

Pagraba durvīm būvuzņēmējs SIA "UPTK", vadoties pēc restaurācijas darbu metodikas, veica vecā skārda demontāžu. Interesanti, ka tās rezultātā tika atklātas vecas masīvkoka pildiņu durvis ar speciāli veidotām ventilācijas atverēm.

Pēc darbu veikšanas restauratoru darbnīcā durvis atguvušas vēsturisko izskatu – kā pirms skārda uzklāšanas. Pateicība izsakāma baznīcas atjaunošanas fonda un draudzes sadarbības partnerim no Vācijas – biedrībai "Baltische Baudenkmäler e.V.", kas, saņemot Vācijas valdības piešķirto finansējumu un ieguldot savu līdzfinansējumu, 2019. gadā atbalstīja durvju atjaunošanas darbu veikšanu.

Papildus darbi un finansējums
Bez plānotajām projekta aktivitātēm 2019.gadā ir paveikti torņa stiprināšanas darbi, kuru nepieciešamība tika atklāta tikai darbu procesā pagājušā gadā. Darbu veikšanai nepieciešamais finansējums bija 87 663 EUR. Lielāko daļu no šī finansējuma izdevies piesaistīt caur projektu konkursiem no Liepājas pilsētas pašvaldības, Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes un sadarbības partnera – organizācijas Vācijā "Kurzemes apvienotie fondi".

Nozīmīgs ieguldījums ir saņemts arī no ziedotājiem, kas 2019.gadā atbalstījuši dievnama atjaunošanas darbus un baznīcas atjaunošanas fonda darbību 12 081 EUR apmērā. Lielākā daļa no šiem ziedotājiem ir privātpersonas, kurām esam īpaši pateicīgi par regulāro atbalstu.

Vēl veicamie darbi
Šovasar plānotie pēdējie darbi fasādes darbu noslēgšanai ir fasādes apdares pabeigšana, logu un vitrāžas restaurācija un


lielākais apjoms paveicams pie galvenās ieejas jeb rietumu portāla smilšakmens detaļu restaurācijas, tostarp šobrīd ļoti sliktā stāvoklī esošo skulptūru "Ticība" un "Mīlestība" atjaunošanas.

Šis portāls atšķirībā no  pārējiem diviem ieejas portāliem ir visvairāk erodējis un cietis. Uz tā virsmas izveidojusies melna garoza. Stipri cietuši skulpturālie elementi, vietām ornamenti ir pilnīgi nenosakāmi. Ir plaši akmens un apmetuma zudumi.

Jau iepriekš ir notikušas vairākkārtējas skulptūru atjaunošanas darbu metodikas izpētes, lai izvēlētos vissaderīgāko un ilgnoturīgāko materiālu un veidu to atjaunošanai.  Ņemot vērā skulptūru pamatmateriālu – smilšakmeni, kura noturība Liepājas klimatiskajos apstākļos diemžēl nav bijusi ilgstoša, tas ir sarežģīts uzdevums. Pēdējie darbi pie rietumu portāla veikti, kad skulptūra "Mīlestība" tika konservēta un ievietota dievnama torņa ieejas telpā. Portālam, saskaņā ar būvprojektu, veicama pilna konservācijas un restaurācijas programma, pēc darbu pabeigšanas oriģinālās skulptūras novietojot tām sākotnēji paredzētās vietās. 

Liepājas pilsētas pašvaldības šī gada projektu konkursā kultūrvēsturisko ēku atbalstam portāla atjaunošanai piešķirti līdzekļi 75% apmērā izdevumu segšanai. Tiklīdz Nacionālajā kultūras mantojuma pārvaldē tiks saskaņota rietumu portāla atjaunošanas metodika, sāksies  smilšakmens detaļu sakārtošanas darbi.


Liepājas Sv.Trīsvienības baznīcas atjaunošanas fonds un draudze turpinās rūpēties, lai jau šī gada vasarā kopējie fasādes darbi tiktu noslēgti un sekmētu turpmāku dievnama atjaunošanas plānošanas un pilnveides darbu realizāciju.


Nepieciešamo darbu vidū minami dievnama pulksteņa mehānisma izpēte un restaurācija, žoga atjaunošana, ēkas pieguļošās teritorijas labiekārtošana, torņa iekštelpas renovācija, kā arī apjomīgāku darbu sagatavošana –

dievnama interjera un ērģeļu izpēte un atjaunošana. Katra liepājnieka, katedrāles apmeklētāja un sadarbības partneru līdzšinējais ieguldījums ir bijis neatsverams, lai dievnama atjaunošana noritētu sekmīgi. Pateicību izsakām ikvienam, kas esat ar priecīgām sirdīm atbalstījuši dievnama atdzimšanu – tā fasādes pārtapšanu no pelēkas, drūpošas un apdraudošas – gaišā, Dievu pagodinošā!