Uzņēmums SIA “Kurzemes Būvserviss” pēc Komunālās pārvaldes pasūtījuma šonedēļ tīrīs Gulbju dīķi.  Šī būs pirmā reize pēc ūdenskrātuves pārbūves, kad notiek šādi darbi, informē sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls.

Vispirms no dīķa izsūknēs ūdeni – uz tuvumā esošo lietus ūdens kanalizācijas aku Hika ielā. Pēc tam izsūknēs, savāks un aiztransportēs nosēdumus un citus atkritumus, notiks gultnes un apmaļu nogāžu bruģa un betona seguma tīrīšana, mazgāšana un pielabošana.

Uzņēmumam ir uzdots veikt arī dīķa malu koka stiprinājumu nomaiņu gan ap saliņu, gan pa dīķa ārējo malu, uzstādot jaunus impregnētu dēļu norobežojumus.

Tīrīšanas procesā atsegtās ūdensrožu stādījumu kasetes strādnieki izņems un nogādās Komunālās pārvaldes noliktavā.

Pēc gultnes un apmaļu uzkopšanas, salabošanas un nomaiņas dīķī tiks iesūknēts tīrs ūdens – kopumā aptuveni 2000 kubikmetru apjomā.

Pagājušā gada septembrī uzņēmums “Liepājas ūdens” veica Gulbju dīķa ūdens analīzes un konstatēja, ka tas pēc vairākiem rādītājiem neatbilst normām. Ķīmiskie un bioloģiskie rādītāji parādīja, ka ūdens ir piesārņots ar organiskajām vielām. Tīram virszemes ūdenim šiem rādītājiem vajadzētu būt vismaz 10 reizes zemākiem. Piesārņojums pamatā izgulsnējies dīķa dibenā, bet  ietekmē visa ūdens kvalitāti.

Tā kā dīķī nenotiek ūdens apmaiņa kā upēs, to ir vēlams ik pa laikam mehāniski iztīrīt.

Ūdens piesārņojumu  Gulbju dīķi izraisa un veicina ne tikai caurteces trūkums, nokrišņi, lapas, zari, bet arī putni, kas uzturas dīķī, to barošana ar maizi un citu nepiemērotu pārtiku. Cilvēki dīķī izmet arī dažādus priekšmetus un lietas.


Uzziņai
Gulbju dīķa pārbūve notika 2009. gadā ES līdzfinansētā projekta „Tūrisma maršruta „Liepāja – kā pa notīm” pilnveidošana, papildināšana” ietvaros.
Toreiz ir veikta Gulbju dīķa gultnes seguma pārbūve un krastu nostiprināšana; četru strūklaku ierīkošana; dekoratīvās sienas un kāpņu rekonstrukcija; demontējama tilta uz saliņu izbūve; Hika un Vites ielu brauktuvju un trotuāru rekonstrukcija; skvēra labiekārtojuma un apstādījumu rekonstrukcija; dekoratīvā un ielu apgaismojuma ierīkošana.