"Vēlētos ziņot par nepareizi projektētu bruģa seguma izbūvi posmā no Gulbju dīķa līdz vecajai sanatorijai. Kā pielikumā pievienotajās bildēs redzams, abu privātmāju automašīnu vārtu iebrauktuves ir iepretim bruģētajam posmam, kur vidus ir atstāts apstādījumiem (zālei, puķēm vai kam citam). Skaidri redzams, ka automašīnas nevar fiziski iebraukt sētā, nešķērsojot nenobruģēto zonu. Vasaras laikā apstādījumi ātri vien tiks izbraukāti.Vai šo posmu nav iespējams labot, pirms projekts tiek nodots ekspluatācijā?"


Komunālā pārvalde skaidro: Hika ielā, vietā, kas atrodas iepretim divu privātmāju vārtiņiem un kas redzama bildēs, zālājs vai puķu augu stādījumi nav paredzēti. 


Šobrīd ar granti klātajā nebruģētajā joslā (priekšplānā) pēc ziemas tehnoloģiskā pārtraukuma ieklās parastā akmens bruģi. Grants segums ir projektētā bruģējuma pamatne. Tāds pats risinājums būs grantētajā starpjoslā uz Gulbja dīķa pusi.


Tātad transporta apgriešanās, iebraukšana un izbraukšana no īpašumiem nenotiks pāri puķu dobēm un zaļie stādījumi netiks "ātri vien izbraukāti", kā šķiet anonīmajam bilžu autoram, jo zāļās zonas šeit nebūs.


Tupretim tālāk parkā, virzienā uz Peldu mājas pusi, vidējā joslā starp gājēju ietvēm gan būs zaļā zona dekoratīvo augu stādījumi. Tāpēc tur jau ir iestrādāta melnzeme, ko var saskatīt vienā no bildēm.


Peldu ielas pārbūvi ar ES līdzfinansējumu ir plānots pabeigt šā gada vasaras sākumā. Šobrīd tas joprojām ir nepabeigts būvobjekts.