Pirms svētku brīvdienām, 28. aprīlī, pašvaldība noslēgusi līgumu ar būvniekiem – SIA "Bildberg" – par vecā koncertdārza "Pūt, vējiņi!" nojaukšanu un jaunas estrādes būvniecību, portāls irliepaja.lv uzzināja pilsētas domē.


Darbu līgumcena ir 2 240 493, 91 eiro (ar PVN).


Saskaņā ar līgumu desmit darba dienu laikā no līguma noslēgšanas brīža ir jāsaņem Būvvaldes atļauja būvniecības uzsākšanai. Kad atļauja būs saņemta, objekts tiks nodots būvniekiem darbu uzsākšanai."Plānots, ka būvatļauja tiks saņemta aptuveni maija vidū. Līdz ko atļauja būs saņemta, būvnieks varēs uzsākt darbus un spert pirmos soļus – teritorijas nožogošanu, būvniecības plānu izstrādi, gājēju plūsmas regulēšanu, būvniecības transporta piebraukšanu un tamlīdzīgi," portālu informēja domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļas vadītāja Zita Lazdāne.

Līgums paredz, ka no brīža, kad būvobjekts nodots būvnieka pārziņā, būvniecība jāveic 450 dienu laikā.


Būvuzraudzību par 58 685 eiro veiks SIA "Baltine Globe"."Saistībā ar koncertestrādes "Pūt, vējiņi!" būvniecības procesu, projekts tiek virzīts uz priekšu pieejamā finansējuma ietvaros.


Finansējums visa projekta realizācijai nepietiek, un tiek strādāts pie tā, lai piesaistītu ārējo finansējumu.

Ja neizdosies piesaistīt nepieciešamos līdzekļus, pilsētas domei būs jālemj par finansējuma piešķiršanu no pašvaldības budžeta līdzekļiem," informēja Lazdāne.

Iepirkumā par tiesībām veikt būvdarbus objektā "Koncertdārza "Pūt, vējiņi!" pārbūve Peldu ielā 57, Liepājā" teikts, ka


iepirkuma uzvarētājam sākotnēji būs jānojauc esošās ēkas, "ieskaitot pamatu demontāžu 1, 5 m dziļumā", estrādes jumts, teritorijas labiekārtojums un segums,

divus un četrus metrus garie soliņi, kā arī jāaizvāc demontētie elementi un būvgruži. Tāpat jāizcērt 35 koki. Tiesa, šobrīd tas nav iespējams, jo Ministru kabineta noteikumi to nepieļauj.Iepirkuma procedūra veikta darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus" otrās atlases kārtas "Ieguldījumi kultūras un dabas mantojuma attīstībai pašvaldībās, kuru administratīvā teritorija robežojas ar jūru (izņemot Rīgu)" sadarbības projekta "Dienvidkurzemes piekrastes mantojums cauri gadsimtiem" ietvaros (Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēts projekts).Jau vēstīts, ka koncertdārza "Pūt, vējiņi!" rekonstrukcijas projektu izstrādāja SIA "Livland Group".