Sakarā ar Tirgus, Lāčplēša un 1905. gada ielu kanalizācijas kolektora rekonstrukciju un ūdensvada izbūvi, šo ielu posmos tiks slēgta satiksme.

Kā informē Liepājas domes sabiedrisko attiecību speciāliste Dace Ķēde, 22. maršruta mikroautobuss slēgto Tirgus ielas posmu abos virzienos apbrauks pa Jelgavas un Raiņa ielām, pieturot Raiņa ielā jau esošajās pieturvietās.

Tirgus ielā, posmā no Rīgas ielas līdz Jelgavas ielai, satiksme tiks slēgta no 15. jūnija līdz 22. augustam.

Tirgus ielā, posmā no Lāčplēša ielas līdz Baseina ielai, satiksme slēgta no 13. jūnija līdz 24. augustam.

Lāčplēša ielā, posmā no Raiņa ielas līdz Autoru ielai, satiksme tiks slēgta no 25. jūnija līdz 15. septembrim.

1905. gada ielā, posmā no Lāčplēša ielas līdz Tirgus ielai, satiksme tiks slēgta no 25. jūnija līdz 20. septembrim.

Darbu veicējam – SIA "Būvmehanizācija" – ir jānodrošina apstākļi, lai zemesgabaliem varētu piekļūt to īpašnieki un operatīvais transports, kā arī pie objekta jāizvieto informācija par darbu veicēju, termiņiem un ar atbildīgo personu telefonu numuriem.

Atļauju būvdarbu laikā slēgt minēto ielu posmus pašvaldība ir izdevusi saskaņā ar Liepājas pilsētas Domes 2006. gada 8. jūnija saistošo noteikumu Nr.13 "Liepājas pilsētas īpašumu, teritoriju uzturēšanas un sabiedriskās kārtības noteikumi" 1.3.9. punktu.