Piektdien, 3. jūnijā, "Spīķerī 53", Vecajā Ostmalā 53, norisinās pieredzes apmaiņas seminārs "Piesārņojuma samazināšana un novēršana: efektīvas vides pārvaldības sistēmas industriālos ūdensceļos", portālu irliepaja.lv informēja SEZ pārvalde.


Pieredzē dalīsies eksperti no Norvēģijas Ūdens pētījumu institūta (NIVA), Valsts vides dienesta, Liepājas domes, un Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes (LSEZ).


NIVA speciālisti dalīsies Norvēgijas pieredzē par situāciju par atsevišķiem piesārņotajiem punktiem ūdenstilpnēs, īpaši pievēršoties aktivitātēm, kas tiek veiktas pēc piesārņoto nogulšņu izsmelšanas, šo aktivitāšu ilgtermiņa bioloģisko efektivitāti. NIVA speciālisti tāpat iepazīstinās ar monitoringa aktivitātēm attīrītajās ūdens tilpnēs, veicinot efektīvāks vides atjaunošanās procesus Norvēgijas iepriekš piesārņotajos punktos ūdenstilpnēs. Lai veiksmīgāk izprastu, kādas vietējās iespējas un mācības pielietot projekta īstenošanā, seminārā uzstāsies arī Liepājas Domes vides nodaļas vadītāja Dace Liepniece dalīsies pieredzē par Liepājas domes aktivitātēm ilgtspējīgā vides pārvaldībā un degradēto teritoriju atveseļošanā. Turklāt Valsts vides dienesta projekta ieviešanas grupas vadītāja Madara Zingere izklāstīs, kādas iespējas plānotas izmantojot piesārņoto teritoriju pārvaldības sistēmu.


Pasākums tiek organizēts projekta "Vēsturiski piesārņotas vietas Liepājas ostas Karostas kanāla sanācijas darbi"* ietvaros, kuru īsteno Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde, sadarbībā ar Norvēģijas Ūdens pētījumu institūtu un biedrību "Baltijas krasti".


Šis ir turpinājums iepriekšējām aktivitātēm Liepājas ostas Karostas kanāla attīrīšanā. Piesaistot ES Kohēzijas fonda finansējumu, līdz 2015. gadam tika īstenots projekts "Vēsturiski piesārņotas vietas Liepājas ostas Karostas kanāla attīrīšana I kārta", kura ietvaros no kanāla 78 ha platībā tika izcelts un utilizēts liela apjoma tehnogēnais piesārņojums (metāllūžņi, betona masīvi, koksne utt.), kā arī vispiesārņotākajā iecirknī 10 ha platībā tika izņemti ~ 60 000 m3 piesārņotie nogulumi, kas tika deponēti īpaši aprīkotā deponēšanas vietā Karostas kanāla austrumu galā. Projekta realizācijas rezultātā būtiski uzlabojās kanāla kopējais ekoloģiskais stāvoklis kanālā – naftas produktu un smago metālu koncentrācijas nogulumos samazinājās vairākas reizes, tomēr to koncentrācijas vēl aizvien neatbilst Ministru Kabineta noteikumu prasībām. Par LSEZ pieredzi sanācijas darbu veikšanā, vides monitoringā un ietekmes uz vidi mazināšanā karostas kanālā seminārā stāstīs sanācijas eksperts Pēteris Blumats.


Liepājas ostas Karostas kanāla attīrīšana ir unikāls projekts Eiropas mērogā, līdz ar to projekta rezultātiem ir jāatbilst labākajai praksei vides aizsardzības projektu realizācijā. Viens no projekta partneriem – Norvēģijas Ūdens pētījumu institūts (NIVA), projektā piedalās ar mērķi demonstrēt piemērus par līdzīgu objektu sanācijas darbu realizāciju Norvēģijā un sniegt zināšanas Latvijas personālam, kas būs atbildīgs par sanācijas objekta sasniegto mērķu uzturēšanu nākotnē. NIVA ir vadošais Norvēģijas jūras un saldūdeņu fundamentālo un lietišķo pētījumu institūts, kurā tiek sniegti pētniecības, uzraudzības, novērtēšanas, problēmu risināšanas un konsultēšanas pakalpojumi starptautiskā un vietējā mērogā. Seminārā NIVA pētnieki dalīsies savā pieredzē par vides pārvaldības sistēmu ieviešanu praksē.
Seminārs atvērts visiem interesentiem.


* Projekts tiek finansēts Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021.gada perioda programmas "Klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanās tām un vide" ietvaros.


Projekta kopējās izmaksas ir 5 117 647,05 eiro, no kurām 4 350 000,00 eiro ir Norvēģijas finanšu instrumenta finansējums.