Saskaņā ar iepirkuma rezultātiem turpmāk Liepājas pilsētā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu atkarībā no cilvēka dzīvesvietas sniegs divi atkritumu apsaimniekotāji.

No pilsētas dienvidu robežas līdz Tirdzniecības kanālam – personu apvienība SIA "Clean R", SIA "Tranzīts L Waste" un SIA "EKO joma", savukārt no Tirdzniecības kanāla līdz pilsētas Ziemeļu robežai – personu apvienība SIA "Eko Kurzeme" un SIA "Eco Baltia vide", informē domes sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Enģele.

Saskaņā ar iepirkuma rezultātiem iedzīvotājiem atkritumu apsaimniekošana kļūs nedaudz lētāka.  Maksa par atkritumu apsaimniekošanu zonā no dienvidu robežas līdz Tirdzniecības kanālam būs 11,89 EUR bez PVN (14,39 EUR) par vienu m3, savukārt no Tirdzniecības kanāla līdz ziemeļu robežai – 11,90 EUR bez PVN (14,40 EUR) par vienu m3. Jaunos tarifus deputāti apstiprināja ceturtdienas, 18.augusta, domes sēdē. Šobrīd atkritumu apsaimniekošanas maksa ir 14,83 EUR ar PVN par vienu m3 SIA "Nordia" klientiem un 14,85 EUR par vienu m3 – SIA "Eko Kurzeme" klientiem.

Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 18.pantu sadzīves atkritumu apsaimniekotājs ir jāizvēlas publisko iepirkumu regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Līdz ar to tika veikta iepirkuma procedūra "Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Liepājas atkritumu apsaimniekošanas reģionā" (LPP 2016/8). Iepirkuma mērķis bija ne tikai izpildīt normatīvo aktu prasības, bet panākt arī, lai atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi iedzīvotājiem kļūtu daudzveidīgāki un kvalitatīvāki.

Turpmāk atkritumu apsaimniekotāji piedāvās atkritumu izvešanu pilsētā atbilstoši faktiskajam atkritumu apjomam, ja nepieciešams katru dienu, tai skaitā svētdienās. Visiem klientiem bez maksas tiks uzstādītas lietošanai derīgas, marķētas sadzīves atkritumu savākšanas tvertnes (urnas). Papildus atkritumu tvertnēm iedzīvotājiem būs iespēja iegādāties speciāli marķētus 60 litru maisus, kas tiks savākti vienlaikus ar konteinera iztukšošanu un par to savākšanu netiks piemērota papildu maksa tai, kādu iedzīvotājs būs samaksājis iegādājoties attiecīgo maisu. Atkritumu apsaimniekošanas zonā no dienvidu robežas līdz Tirdzniecības kanālam atkritumu savākšanas maisa cena būs 1,39 EUR bez PVN (1,68 EUR), savukārt zonā no Tirdzniecības kanāla līdz ziemeļu robežai – 1,37 EUR bez PVN (1,66 EUR).

Atkritumu apsaimniekotājiem turpmāk būs jānodrošina arī eglīšu izvešana pēcsvētku laikā. Ievērojot  pašvaldības saistošajos noteikumos noteikto minimālo atkritumu izvešanas reižu skaitu, iedzīvotājiem būs iespēja bez maksas divas reizes gadā mainīt atkritumu izvešanas biežumu, kā arī atteikties no kādas izvešanas reizes, par to divas nedēļas iepriekš rakstiski informējot apsaimniekotāju.  

Attiecībā uz dalīto atkritumu savākšanas organizēšanu, atkritumu apsaimniekotāji nodrošinās ne tikai jau esošo publiski pieejamo punktu uzturēšanu un apsaimniekošanu, bet uzturēs arī laukumus dalīto atkritumu savākšanai, kā arī izveidos un uzturēs sadzīvē radušos bīstamo atkritumu savākšanas punktus katrā atkritumu apsaimniekošanas zonā. Šādu punktu līdz šim nebija vispār.  

Savukārt lai novērstu neskaidrības un pārpratumus par dalīto atkritumu savākšanu no konteineriem un to transportēšanu, apsaimniekotājiem būs jānodrošina speciāli dalīto atkritumu savākšanai atsevišķs transporta līdzeklis, kuram jābūt trafarētam ar norādi, ka tas nodrošina dalīti savākto atkritumu transportēšanu. Tāpat dalītās atkritumu savākšanas punktā izvietotajām tvertnēm tiks nodrošināta nepārprotama un skaidri salasāma informācija par attiecīgajā tvertnē izmetamo atkritumu veidu. Pēc klientu pieprasījuma tiks izveidoti arī privāti sadzīves atkritumu dalītas savākšanas punkti, ja vien šāda punkta izveidošana būs racionāla un saimnieciski pamatota.

Klientu apkalpošanai tiks uzturēts klientu apkalpošanas centrs katrā pilsētas zonā, kur būs iespēja  klātienē ar atkritumu apsaimniekošanas speciālistiem pārrunāt interesējošos jautājumus un samaksāt rēķinus gan skaidrā naudā, gan izmantojot kredītiestādes izsniegtu norēķinu karti. Vienu darba dienu nedēļā tas būs atvērts arī pēc pulksten 17 vismaz divas stundas. Bez tam klientu apkalpošana tiks nodrošināta arī izmantojot gan mobilo, gan fiksēto telefonu, kā arī elektroniski.

Katrs atkritumu apsaimniekotājs piedāvās arī papildu pakalpojumus, kas būs saņemami par papildu samaksu, piemēram, dažādi uzkopšanas darbi, būvgružu konteineru apkalpošana, sniega tīrīšana un izvešana, veco lapu un zāles savākšana, u.c.. Veicot mājokļa – arī dzīvokļa – remontu, par būvgružu un citu remonta darbu laikā radušos atkritumu savākšanu īpašniekam jāvienojas attiecīgi ar  katras apsaimniekošanas zonas atkritumu apsaimniekošanas operatoru, pasūtot speciālo konteineru vai citu savākšanas veidu, ja būvgružu konteineru nav iespējams novietot konkrētā teritorijā vai arī būvgružu apjoms ir neliels.   

Pēc tam, kad pašvaldība būs noslēgusi līgumus ar jaunajiem atkritumu apsaimniekotājiem, iedzīvotājiem divu mēnešu laikā būs jāpārslēdz savi līgumi. Daudzdzīvokļu ēkās šo procesu nodrošinās ēku apsaimniekotāji. Informācija par līgumu noslēgšanas termiņiem u.c. ar to saistītiem jautājumiem tiks paziņota atsevišķi.