Aprit pusgads, kopš Liepājā darbu uzsācis atkritumu apsaimniekotājs "Vides pakalpojumu grupa", kas nodrošina atkritumu apsaimniekošanu Liepājas dienvidu daļā. 

Lai arī uzņēmuma ienākšana Liepājā nav bijusi viegla, šobrīd darbs norisinās raiti.

"Vides pakalpojumu grupas" darbu atvieglo relatīvi labā infrastruktūra atkritumu šķirošanai un savākšanai. Gan pašvaldība, gan arī paši iedzīvotāji daudz ir darījuši, lai sakārtotu atkritumu savākšanas punktus un laukumus pie daudzdzīvokļu mājām.
"Runājot par "Vides pakalpojumu grupas" ienākšanu Liepājā, var teikt, ka sākumā mēs jutām lielu neuzticību un piesardzību, bet pamazām ir izdevies to kliedēt. Arī klienti sūdzas arvien retāk. Neesam tipisks Rīgas uzņēmums, jo strādājam visā Latvijā. Katrā novadā, kur strādājam, dodam darbu vietējiem darbiniekiem, kuri pārzina situāciju uz vietas," skaidro "Vides pakalpojumu grupas" vadošā partnera – "Clean R" valdes loceklis Guntars Levics.

Viena no redzamākajām "Vides pakalpojumu grupas" aktivitātēm ir daudzdzīvokļu namā Dzērves ielā 25 uzsāktais atkritumu šķirošanas eksperiments, kura mērķis ir iedvesmot liepājniekus šķirot atkritumus aktīvāk. "Noslēdzoties pirmajam eksperimenta mēnesim, var teikt, ka mājas iedzīvotāji cenšas šķirot gružus pareizi, lai gan tas izdodas ne vienmēr. Vienā no izvešanas reizēm plastmasas un kartona iepakojumam paredzētajā konteinerā bija samests pārāk daudz neatbilstoša materiāla – putuplasts, medikamenti, puķu pods u.c., tāpēc tas tika izvests kā sadzīves atkritumi. Par spīti šim faktam, redzams, ka šķiroto gružu kvalitāte pakāpeniski uzlabojas," skaidro "Vides pakalpojumu grupas" izpilddirektore Ramona Pitena.

Domājot par klientu ērtībām, "Vides pakalpojumu grupa" ir uzsākusi veco, savu laiku nokalpojušo atkritumu konteineru nomaiņu pret jauniem plastmasas konteineriem. Uz šo brīdi ir nomainīti vairāki simti vienību, un process turpinās. Pirmos četrus mēnešus par laikā neizstumtajiem konteineriem uzņēmuma darbinieki apzvanīja klientus, lai vienotos par citu izvešanas laiku. Ņemot vērā, ka šāda prakse ļoti aizkavē atkritumu izvešanu citiem klientiem, tā ir pārtraukta. Šobrīd jūtams, ka atkal ir palielinājies to klientu skaits, kas aizmirst laikus izstumt konteinerus, tāpēc "Vides pakalpojumu grupa" aicina liepājniekus pievērst uzmanību atkritumu izvešanas grafikam. Ir arī uzsākts darbs pie jaunas IT infrastruktūras izveidošanas – tuvākā gada laikā būs pieejams jauns papildu pakalpojums – atgādinošu īsziņu sūtīšana par konteineru izstumšanas nepieciešamību.

Jāatgādina, ka ar "Vides pakalpojumu grupas" zīmolu strādā pilnsabiedrība "Vides pakalpojumi Liepājai". Tā vadošais partneris ir Latvijā lielākais vides pakalpojumu uzņēmums "Clean R", kura rīcībā ar ievērojama materiāltehniska bāze un daudzu gadu pieredze nozarē. "Clean R" ir 100% Latvijas uzņēmums, kas pieder uzņēmējam Guntaram Kokarevičam. Pilnsabiedrībā ietilpst arī divi Liepājas uzņēmumi – SIA "Eko joma" un "Tranzīts L Waste" .