Uzsākti darbi Rojas ielā, posmā no ēkas Rojas 2 līdz Vaiņodes ielai, kur tiks izbūvēts jauns kanalizācijas kolektors. Pēc tam darbi turpināsies pa Vaiņodes ielu, no Rojas ielas līdz Daugavas ielai.

Kā informē "Liepājas ūdens" pārstāve Sarmīte Jēkabsone, martā SIA "Liepājas ūdens" un būvuzņēmējs AS "UPB" noslēdza būvdarbu līgumu "Uzlabojumi kanalizācijas sistēmā Liepājā". Šobrīd no Liepājas pilsētas būvvaldes ir saņemtas atļaujas būvdarbu uzsākšanai šādos objektos: kanalizācijas kolektoru būvniecība ar pievadiem ielu sarkano līniju robežās Liepājā, Rojas un Vaiņodes ielās; Saldus, Nidas, Vaiņodes ielā un Gaujas prospektā, kā arī Krūmu, Kviešu un J.Asara ielā.

22.maijā ir uzsākti darbi Rojas ielā, posmā no ēkas Rojas 2 līdz Vaiņodes ielai, kur tiks izbūvēts jauns kanalizācijas kolektors. Pēc tam darbi turpināsies pa Vaiņodes ielu, no Rojas ielas līdz Daugavas ielai

Gaujas prospektā, posmā no M.Ķempes ielas līdz ēkai Gaujas ielā 4c, jauna kanalizācijas kolektora izbūves laikā slēgta satiksme, taču būvnieki – SIA "Būvmehanizācija", nodrošinās iedzīvotājiem drošu piekļuvi saviem īpašumiem.

Ir uzsākti arī būvdarbi Krūmu ielā, kuru laikā veiks esošā kanalizācijas kolektora pārbūvi, savukārt Kviešu un J. Asaru ielā plānota jaunu kanalizācijas cauruļvadu izbūve.

Visi minētie darbi, lai gan to veikšana reizēm liepājniekiem sagādās dažas neērtības, pēc to pabeigšanas noteikti uzlabos saņemto pakalpojumu kvalitāti. Jauni vai pārbūvēti kanalizācijas kolektori minēto ielu posmos ļaus namu apsaimniekotājiem vai to īpašniekiem veikt kanalizācijas tīklu pieslēgumus pie pilsētas centralizētajiem kanalizācijas tīkliem katram namam atsevišķi. Tādējādi būs iespējas likvidēt izsmeļamās bedres, tiks pārtraukta gruntsūdeņu piesārņošana, likvidētas smakas un vide, kurā dzīvojat, kļūs daudz patīkamāka.

Kopumā projekta apjomā ir paredzēts izbūvēt 8,2 km jaunus kanalizācijas cauruļvadus Liepājas pilsētas ielās un ielu posmos, kur līdz šim nav pieejami centralizēti kanalizācijas pakalpojumi, un 7 jaunas notekūdeņu pārsūknēšanas stacijas.