Nākamnedēļ sāksies Ezermalas ielas un gājēju tilta pār Tirdzniecības kanālu pārbūve atbilstoši SIA "Firma L4" izstrādātajam būvprojektam. Kopējais pārbūvējamais ielas garums ir 1,1 kilometrs, tilta – 115,5 metri.

Autovadītāji un citi satiksmes dalībnieki aicināti ievērot ceļu satiksmes ierobežojumus un informāciju, ko sagatavos un sniegs būvnieks – SIA "CTB", informē Komunālā pārvaldes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls

Galvenie darbi šajā projektā ir Ezermalas ielas un gājēju un velosipēdistu tilta pārbūve, kas ietver brauktuves, nobrauktuvju un pieslēgumu uz blakus esošajiem īpašumiem un ielas atzara uz Parka ielu pārbūvi, ietves pārbūvi un veloceļa izbūvi, arī stāvvietu un stāvlaukuma izbūvi (92 automobiļiem), labiekārtojumu un vide pieejamības risinājumus, tostarp 98 jaunu koku stādīšanu, lietus ūdens kanalizācijas izbūvi, ielas apgaismojuma pārbūvi un izbūvi, tāpat elektrības, sadzīves kanalizācijas un ūdens apgādes tīklu pārbūvi un izbūvi.


Savukārt gājēju un velosipēdistu tilta pārbūve ietver pretslīdes klāja izbūvi, tilta balstu remontu, tilta konstrukciju tīrīšanu un krāsošanu, margu izbūvi, ūdens atvades risinājumu un apgaismojuma izbūvi.

Darbus plānots paveikt 300 dienu laikā un objektu nodot ekspluatācijā 2021.gadā.

Darbu līgumcena ir 2 153 906,63 eiro (bez PVN), no kuriem ERAF finansējums – 1 360 000 eiro.

Būvnieks SIA "CTB" ir izraudzīts iepirkumā no četriem pretendentiem.

Ezermalas ielas un tilta pārbūvē nodrošinās ērtāku iedzīvotāju un tūristu nokļūšanu Zirgu salā, kur kopš 2013.gada turpinās dabas un aktīvās atpūtas teritorijas attīstība,

Tāpat uzlabosies makšķernieku, putnu vērotāju un citu interesentu piekļuve Liepājas ezeram, kas ir NATURA 2000 teritorija.

No pārmaiņām ieguvēji būs arī ražošanas, noliktavu, tirdzniecības un citu darbības veidu uzņēmumi, kas strādā un kuru adreses ir šajā ielā.

Pašreizējie ielas tehniskie parametri un labiekārtojums neatbilst spēkā esošajiem standartiem un ielu infrastruktūras mūsdienu prasībām.


Finansējums pārbūvei piešķirts projekta "Pamatinfrastruktūras nodrošināšana uzņēmējdarbības veicināšanai, revitalizējot degradēto teritoriju Liepājā 3. kārta" darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām" pirmās atlases kārtas "Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās" ietvaros.

Vizualizāciju autors:  SIA "Firma L4".