Valsts Kontrole savā izlases revīzijā konstatējusi, ka tiltu neatbilstošs tehniskais stāvoklis var atstāt būtisku ietekmi uz ekonomiku un drošību.


Šajā Valsts Kontroles sniegtajā atzinumā nav runa par Liepājas valstpilsētas teritorijā esošajiem tiltiem.  Taču portāls irliepaja.lv lūdza Liepājas domes izpilddirekciju sniegt savu komentāru par pilsētas tiltiem – vai tie ir pārbaudīti un droši?


Kā pastāstīja Liepājas pilsētas pašvaldības izpilddirektora vietnieks Didzis Jēriņš, mēs Liepājā jau savlaicīgi esam parūpējušies par savā īpašumā un pārraudzībā esošajiem tiltiem un Liepājā nav tādu vecu tiltu, par kuriem runā Valsts Kontrole savā atzinumā.


Visi tilti pēdējo desmit gadu laikā ir pārbūvēti, ir veiktas nepieciešamās pārbaudes. Pašreiz pārbūvē bijušo dzelzceļa tiltu, kas jau drīzumā būs atvērts velobraucējiem un gājējiem.


Valsts Kontrole veikusi revīziju 11 pašvaldībās: Rīgā, Daugavpilī, Rēzeknē, Ventspilī un Jelgavā kā arī Daugavpils, Madonas, Rucavas, Nīcas, Limbažu un Smiltenes novadā. Revīzijā secināts, ka pašvaldību tiltiem nav tikusi pievērsta nepieciešamā uzmanība ne no valsts puses, ne no to tiešajiem saimniekiem –  pašvaldībām, tāpēc neesot pārliecības par vismaz 98 pašvaldības tiltu drošību.


Revīzijā konstatētais liecina, ka pašvaldībās bieži vien netiek realizēti daudzi no nepieciešamiem pārvaldības pasākumiem. Tilti galvenokārt netiek uztverti kā inženierbūves, bet kā parasti ceļu posmi un apsaimniekošana aprobežojas ar brauktuves uzturēšanai nepieciešamiem darbiem, piemēram, veicot bedrīšu lāpīšanu.