Ir pabeigta četru bīstamu un pilsētas vidi degradējošas būvju sakārtošana, līdz ar to novērsts apdraudējums kaimiņiem un citām personām, informē Būvvaldes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls.

Komunālā pārvalde kā aizvietotājiestāde jūlijā un augustā organizēja nodegušās dzīvojamās mājas 14.Novembra bulvārī 75 gruvešu un konstrukciju demontāžu. No īpašuma teritorijas izvests aptuveni 100 m3 sadzīves atkritumu, kas radīja antisanitārus apstākļus, nojaukts arī pussagruvis šķūnis, bet īpašumā palikušajā ēkā aizdarītas logu un durvju ailas, novēršot nepiederošu personu iekļūšanu tajā.

Līdzīgi darbi pēc Komunālās pārvaldes pasūtījuma veikti 1905.gada ielā 18 – šeit demontētas ēkas brūkošās konstrukcijas un to daļas, kā arī brīvi stāvošā ugunsmūra daļas līdz drošam augstumam.

Savukārt Ostas ielā 2 aizbērta pie zemesgabala robežas ar gājēju ietvi Oskara Kalpaka ielā izraktā būvbedre un sakārtots pagaidu žogs.

Komunālā pārvalde gatavoja arī daudzdzīvokļu ēkas Ģenerāļa Baloža ielā 17 logu, durvju un lūku aizdarīšanu, taču paredzētos darbus paši saviem spēkiem paveica īpašnieki, kuri pirms tam vēl pēdējo reizi tika brīdināti par savu pienākumu veikšanu.

Pilsētas dome 18. jūnijā nolēma par aizvietotājiestādi noteikt Komunālo pārvaldi četriem īpašumiem – 14.Novembra bulvārī 75, 1905.gada ielā 18, Ostas ielā 2 un Ģenerāļa Baloža ielā 17.

Būvvalde administratīvā procesa ietvaros vairāku gadu garumā no īpašniekiem pieprasīja novērst bīstamību, taču labprātīgi šos pienākumus viņi tā arī neveica. Līdz ar to būvvalde uzsāka piespiedu izpildes procesu, rosinot noteikt aizvietotājiestādi, par ko lēmums saskaņā ar saistošajiem noteikumiem par teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu jāpieņem domei.

Pašreiz Komunālā pārvalde ir uzsākusi piedziņas procesu par būvdarbu izmaksu atgūšanu no īpašumu 14.Novembra bulvārī 75, 1905.gada ielā 18 un Ostas ielā 2 īpašniekiem vai valdītājiem.

Līdz ar šo objektu sakārtošanu ir iztērēti šā gada Komunālās pārvaldes budžetā paredzētie bīstamu objektu sakārtošanai plānotie 43 000 eiro. Daļa no šiem līdzekļiem jau izlietoti šā gada pavasarī, kad veikta ēkas Bāriņu ielas 24 konservācija, kas izmaksāja 15 000 eiro. Arī šīs summas piedziņa ir uzsākta.