Facebook.com lietotāji bieži vien uzsāk interesantas diskusijas, nesen – par virkni mazo ieliņu, kas ved pludmales virzienā, tomēr no šīm ielām izejas pie jūras joprojām nav.

Liepājniece Monta Krafte facebook.com raksta: "[..] kad beidzot tiks atvērtas ielas uz pludmali posmā no Jūrmalas ielas līdz Pērkones ielai? Slimnīcas teritorija ir Dārtas ielas galā, bet ir taču Sūnu iela, Kalēju iela, Robežu iela, Arnolda iela, Klints iela, kas visas ir slēgtas.
Ir ļoti grūti paskaidrot Liepājas viesiem, kāpēc pie mums, jau 25 gadus pēc okupācijas beigām, vesela rinda ielu, kas ved uz pludmali, ir slēgtas, un pieeja jūrai ir tikai pa Pērkones un Jūrmalas ielām. Nemaz nerunājot par neērtībām iedzīvotājiem. Esmu šo jautājumu vairākkārt pacēlusi domē, bet skaidru atbildi neesmu saņēmusi."

Portāls lūdza ierakstu komentēt pilsētas domei, un saņēma atbildi, ko sagatavojis Būvvaldes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls.

Izteiktais jautājums par ielu atvēršanu nav jaunums. Tā risināšana ir paredzēta pilsētas attīstības plānošanas dokumentos. Šķiet, ka diskusijas dalībnieki vēlējās uzzināt, kāds tad ir pašvaldības redzējums...

1. Investīciju plānā 2015. – 2020. gadam, kas  ir Liepājas pilsētas Attīstības programmas sastāvdaļa, iekļauti plānotie investīciju projekti, kurus būtu nepieciešams īstenot tuvākajos gados. Viena šādu projektu grupa ir sadaļā: “Degradēto teritoriju revitalizācija un uzņēmējdarbības pamatinfrastruktūras izveide kūrorta objektiem Liepājā”.  Tur minēti konkrēti uzdevumi, kā attīstīt arī pilsētas Teritorijas plānojumā definētās četras kūrorta objektu teritorijas: zonu pie Zvejnieku alejas un Roņu ielas, Peldu ielas, starp Jūrmalas un Pērkones ielu un pie Vētru ielas, kur tiek plānota iespējamā kempinga vieta.

2. Starp Jūrmalas un Pērkones ielu atrodas divi lieli zemes gabali. Vienam no tiem (Jūrmalas iela 2, platība 5,7 ha) īpašnieks ir Piejūras slimnīca; otrais (Pērkones ielā 32, platība 4,2 ha, starp Robežu un Pērkones ielu) iegūts pašvaldības īpašumā, veicot zemes gabalu maiņu ar valsti, pretim dodot zemi cietuma celtniecībai.
 
3. Ja līdz pludmalei pagarinātu Sūnu, Kalēja, Arnolda, Dārtas, A. Klints ielu, ko ieteikuši diskusijas dalībnieki, tad minētie divi zemes gabali tiktu sadalīti šaurās strēmelēs, un tas apgrūtinātu to turpmāko attīstību.

Sadalīšana strēmelēs būtu pretrunā ar pilsētas Apbūves noteikumiem, kas nosaka, kā šeit iespējams attīstīt ārstniecības (veselības aprūpes), kūrorta un viesnīcu ar kūrorta un viesmīlības uzņēmējdarbību saistītus objektus.
 
4. Pašvaldība ir plānojusi pagarināt jeb atvērt izejai uz pludmali Robežu ielu. Tad uz pludmali šajā rajonā varēs nokļūt pa trīs ielām: Jūrmalas, Robežu un Pērkones ielu. Savukārt starp Pērkones, Robežu un Jūrmalas ielu, tas ir, paralēli Dzintara ielai, gar pašvaldībai un slimnīcai piederošajiem zemesgabaliem, ir plānots izbūvēt savienojošo ielu, kas sasaistīs Sūnu, Kalēja, Arnolda un citas mazās ielas. Tad noteikti tiks likvidēti šobrīd nepievilcīgie un pat kaitinošie žogi.
 
5. Apbūves noteikumi starp Jūrmalas un Pērkones ielu paredz saglabāt esošo apbūves raksturu: bijušās pilsētas slimnīcas kompleksu, bet pārējo teritoriju attīstīt kā parka apbūves teritoriju, saglabājot un veidojot apstādījumus kā Jūrmalas parka turpinājumu.

Uzsākot būvdarbus, jābūt skaidram jaunās apbūves izvietojumam, arī apstādījumu koncepcijai, kas izstrādāta, pamatojoties uz teritorijas dendroloģisko izpēti; tāpat jābūt skaidrai transporta shēmai, veloceliņu un gājēju kustības shēmai un sasaistei ar tuvāko ielu tīklu un kāpu joslu.
 
6. Abu zemesgabalu attīstības plānošanā būs jāņem vērā ne tikai Apbūves noteikumi, bet arī Pludmales un piekrastes attīstības tematiskais plānojums, kurš paredz zonā starp Jūrmalas un Pērkones ielu attīstīt Jūras veselības zonu, arī SIA “Dessert” Liepājas kūrorta zonas attīstībai rīkotā arhitektūras vīziju konkursa "Kūrorta atdzimšana" atziņas, par kurām portāls irliepaja jau ir rakstījis.

Minētajās teritorijās vēl nepieciešams:
- veikt inženierkomunikāciju (ūdens vada, kanalizācijas, lietus notekūdeņu, gāzes un elektrības tīklu)  izbūvi un veikt pieslēgumus inženiertīkliem;
- veikt vairāku ielu un piegulošo teritoriju, kas ved uz minētajiem zemes gabaliem, rekonstrukciju, jo esošo ielu tehniskais stāvoklis neatbilst satiksmes drošības prasībām;
- veikt funkcionālas, kurortoloģijas infrastruktūru izbūvi, kas ir viens no priekšnosacījumiem, lai komersanti turpinātu attīstīt kurortoloģijas tradīcijas Liepājā.