Pēc publikācijas rubrikā „Vai tā tam ir jābūt?” par bīstamo graustu aiz slimnīcas žoga portāls saņēma valsts SIA "Piejūras slimnīca" sagatavotu atbildi.

"Piejūras slimnīcas" sabiedrisko attiecību speciāliste Dace Gruntmane raksta: „VSIA "Piejūras slimnīca" šobrīd gatavo dokumentus iesniegšanai Liepājas domes Būvvaldei, lai saņemtu atļauju minētās ēkas nojaukšanai.

Ēka atrodas teritorijā, kuru atdalīja no uzņēmuma zemes, taču līdz šim brīdim nav pārņemta apsaimniekošanā (šo teritoriju vēlējās iegūt pašvaldība, apmaiņai piedāvājot valstij citu zemesgabalu pilsētas teritorijā – irliepaja.lv), kā arī nav zināms, kad tas notiks.

Saprotot bīstamo situācija, slimnīcas administrācija pieņēmusi lēmumu par uzņēmuma līdzekļiem ēku nojaukt.”