Šodien, 19. jūnijā Liepājas SEZ pārvaldnieka vietnieks Jānis Lapiņš parakstīja līgumus ar pilnsabiedrību (PS) "GTL GT Inspekt" par Karostas kanāla grunts attīrīšanas darbiem.

Līgums parakstīts kanāla grunts attīrīšanu no mazizmēra un lielizmēra tehnogēniem priekšmetiem, lai sagatavotu kanāla zemūdens būvlaukumu grunts attīrīšanas darbiem, informē Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas sabiedrisko attiecību speciāliste Līga Ratniece-Kadeģe.

Atbilstoši iepirkuma nosacījumiem visi darbi ir sadalīti 3 lotēs jeb daļās un "GTL GT Inspekt" iesniedza labāko piedāvāju darbu veikšanu visās trīs daļās.

Pēc līgumu parakstīšanas Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieka vietnieks Jānis Lapiņš vēlreiz uzsvēra, ka Karostas kanāls kā svarīga un neatņemama Liepājas ostas sastāvdaļa un uzmanības lokā ir jau no pagājušā gadsimta 90to gadu sākuma – "Līgumu parakstīšana par mazizmēra un lielizmēra tehnogēno priekšmetu izcelšanas no Karostas kanāla grunts ir liels solis, lai turpinātu kanāla sanāciju un līdz 2023. gadam attīrītu arī tā grunti no vēsturiskā piesārņojuma –  nogulsnēm, kuru sastāvā ir gan naftas produkti, gan smagie metāli."

"GTL GT Inspekt" valdes loceklis Igors Zeņins  apliecināja, ka pilnsabiedrība ietilpst starptautiskā korporācijā un tai ir liela pieredze dažādu zemūdens darbu veikšanā. Nupat kā uzņēmums veicis Ventspils ostas ziemeļu mola viļņlaužu sienas rekonstrukciju. Tāpat Igors Zeņins atzina, ka esot pilnībā iepazinušies ar Karostas kanālu un veiktajiem izpētes rezultātiem, bet 2006. gadā veikuši izpētes darbu pie Karostas kanāla 14. piestātnes 20 m attālumā, pirms "Cemex" termināla būvniecības. Tāpat pilnsabiedrība ir informēta par iespējamajiem sprādziena bīstamiem priekšmetiem, kas varētu atrasties Karostas kanālā, bet vienīgais šķērslis darbu veikšanai 140 kalendāro dienu laikā var būt spēcīgs vējš, jo gan ūdenslīdēji, gan nepieciešamā tehnika var strādāt, ja vēja ātrums nepārsniedz 12 m/s.

Saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem darbi jāveic:
Karostas kanāla Tosmares baseinā (1.lote jeb daļa – 21 ha, līguma summa – EUR 1 414 628,68);
Karostas kanāla daļā no Tosmares baseina līdz rievsienai (2. lote jeb daļa – 14 ha, līguma summa EUR 1 788 667);
Karostas kanālā no Tosmares baseina līdz O.Kalpaka tiltam (3. lote jeb daļa – 33 ha, līguma summa 1 560 059,91).

Kā jau iepriekš tika informēts, Karostas kanāls sadalīts trīs daļās, jo kā liecina izpētes rezultāti, dažādās kanāla daļās ir atšķirīga nogrimušo priekšmetu intensitāte. Visu trīs līgumu kopējā summa EUR 4,76 milj.(bez PVN), bet attīrāmā platība aptuveni 68 ha. Darbi jāpaveic 140 kalendāro dienu laikā no līguma parakstīšanas dienas.

Karostas kanāla vidusdaļa aptuveni 10 ha platībā no dažādiem priekšmetiem attīrīja Liepājas ostas Karostas kanāla izpētes pilotprojekta ietveros, lai noteiktu lielo un mazo tehnogēno priekšmetu izcelšanas tehnoloģiju.

Projekts veiksmīgi noslēdzās 2015. gada janvārī, darbus veica SIA "Jūras vējš", kas uzvarēja izsludinātajā iepirkumā. Līguma summa bija EUR 398 321,70 neieskaitot pievienotās vērtības nodokli. Pilotprojektam bija izraudzīta teritorija 10 ha platībā Karostas kanāla vidienē, kas ir raksturīga visam kanālam. Izpētes rezultātā ir apzināti lielāki un mazāki priekšmeti, turklāt, ja kanāla vidējais dziļums ir 9 m, tad šajā teritorija atrodas L burta padziļinājums līdz 13 m, kur dūņu kārta ir biezāka līdz pat 2 m.

Atgādināsim, ka 2014.gada 17. decembrī Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde parakstīja līgumu ar Vides un reģionālās attīstības ministriju par ES Kohēzijas fonda projekta "Vēsturiski piesārņotas vietas Liepājas ostas Karostas kanāla attīrīšana, I kārta" īstenošanu. Līgums sevī iekļauj trīs komponentes – divus pilotprojektus, kuru mērķis ir 10 ha platībā noskaidrot labāko tehnoloģiju tehnogēno priekšmetu izcelšanai un piesārņotās grunts izsmelšanai, kā arī atlikušā Karostas kanāla akvatorija (68 ha) attīrīšanu no mazizmēra un lielizmēra tehnogēniem priekšmetiem. Kopējās izmaksas 9,6 milj. EUR, no kurām nepilni 85% jeb 8 milj. EUR ir ES Kohēzijas fonda finansējums.

INFORMĀCIJAI
Karostas kanāls
Liepājas ostas Karostas kanāls ir vēsturiski piesārņota vieta – (Nr. 17004/5138 Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu reģistrā). Karostas kanāls ir mākslīga būve, kas ir izveidota 20 gs. sākumā. Kopš 1945. līdz 1994. gadam Karostas kanāls bija slēgta militāra teritorijā, kurā atradās Padomju Savienības, bet kopš 1991. gada Krievijas Federācijas jūras kara flotes zemūdeņu bāze. Karostas kanāla kopējā platība ir ~ 87 ha, tai skaitā attīrāmā platība, kura sastāda 78 ha.

Militārās bāzes darbība ir atstājusi paliekošu ietekmi uz teritoriju, kuru Helsinku Komisija (HELCOM) ir noteikusi par vienu no deviņām vispiesārņotākajām teritorijām Latvijas Republikā ("karstais punkts" Nr.48, Liepājas pilsēta un osta).

Piesārņojums
1992. un 1995. gadā veiktās izpētes pamato to, ka piesārņojuma pamatmasa ir radusies Padomju Savienības bruņoto spēku darbības rezultātā. Līdz šim veiktās izpētes rāda, ka ar naftas produktiem un smagajiem metāliem (Hg, As, Pb, Zn, Cu, Cd, Se) ir piesārņoti ~ 650 000 m3 Karostas kanāla gultnē atrodošos dūņu un smilšu sanesu nogulumu. Karostas kanāla piesārņoto nogulumu biezums mainās robežās no 0,2 līdz 2,2 m, to vidējais biezums – ~ 0,6 m.

Piesārņojuma koncentrācija un slāņa biezums ir lielāks kanāla austrumu daļā.