Piektdien, 12.martā, Liepājas ostā pienāks kuģis ar organiskā mēslojuma kravu (aptuveni 4000 tonnas) no Nīderlandes. Tā kā šodien ir nelabvēlīgi laika apstākļi, šīs kravas pārkraušana plānota brīvdienās un to veiks piestātnes operators SIA “Laskana” (operators), informē Valsts vides dienests sabiedrisko attiecību vadītāja Kristīne Kļaveniece.

Operators Valsts vides dienestā (VVD) ir saņēmis nepieciešamo piesārņojošas darbības atļauju, lai veiktu organiskā mēslojuma “Organic Power” pārkraušanu (bez uzglabāšanas). Izkraušanas brīdī VVD inspektori klātienē veiks pārbaudi, lai pārliecinātos, ka pārkraušanas procesā tiek ievēroti visi atļaujā izvirzītie nosacījumi. VVD aicina iedzīvotājus ziņot, ja šajā laikā tiek novērota traucējoša smaka, zvanot uz VVD diennakts tālruni 26 338 800.

Lai samazinātu šīs piesārņojošās darbības iespējamo ietekmi, VVD šai darbībai ir izvirzījis stingrus nosacījumus. Noteikts, ka operators organisko mēslojumu (līdz 48 000 t/gadā) drīkst piegādāt un pārkraut no kuģiem uz autotransportu tikai noteiktos laika posmos – 1.09.–15.11. un 1.03.–15.05. Organiskā mēslojuma uzglabāšana uzņēmuma teritorijā ir aizliegta. Nav atļauta organiskā mēslojuma pārkraušana nelabvēlīgas meteoroloģiskās prognozes gadījumā – t.sk., kad vēja virziens ir no ZR līdz DDR.

Tāpat organiskā mēslojuma pārkraušanu nevar veikt, ja vēja (jeb kāda virziena) ātrums pārsniedz 10 m/s. Lai novērstu iespējamā nobiruma nonākšanu ūdenī vai uz piestātnes seguma, organisko mēslojumu pārkraušanai no kuģa tilpnes līdz kravas automašīnas iekraušanas vietai paredzēts pārklāt ar brezenta vai citu alternatīvu materiālu.

VVD noteicis, ka operatoram no organiskā mēslojuma pārkraušanas uzsākšanas brīža jānodrošina nepārtraukts smaku monitorings, nosakot smakas intensitātes līmeni. Pirms kravas saņemšanas Liepājas ostā pirmo reizi uzstādīts elektroniskais smaku deguns, kas mērīs smaku intensitātes līmeni. VVD nodrošināta nepārtraukta pieeja elektroniskā smaku deguna monitoringa datiem tiešsaistes režīmā. Lai kontrolētu smakas intensitātes līmeni šīs kravas pārkraušanas laikā, VVD inspektori papildus veiks smaku mērījumus ar portatīvo lauka olfaktometru.

Operators ir ievērojis VVD atļaujā izvirzītos specifiskos nosacījumus – izstrādāts un VVD iesniegts putēšanas un smaku traucējumu pārvaldības un samazināšanas plāns beramkravu produktu pārkraušanai nelabvēlīgos meteoroloģiskos apstākļos, plānā iekļautas rīcības bezvēja un lēna vēja gadījumos, kā arī rīcības pie dažādiem vēja virzieniem. Tāpat uzņēmums elektroniski reģistrē visu pārkraušanas darbību uzsākšanas un pabeigšanas laikus, kravu veidu un apjomus, nodrošinot VVD pieeju šiem datiem tiešsaites režīmā.

Organiskajam mēslojumam izsniegta Valsts augu aizsardzības dienesta mēslošanas līdzekļa reģistrācijas apliecība.