Noslēgti divi būvdarbu līgumi par komunikāciju pārbūvi Salmu ielā un ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšanu Liepājā, informē uzņēmums "Liepājas ūdens".

Kā informē Sarmīte Jēkabsone, atbildīgā par publicitāti projektā, "Liepājas ūdens" 21.aprīlī noslēdza divus būvdarbu līgumus ar būvuzņēmējiem AS UPB un SIA "Grobiņas SPMK". Šie abi pretendenti tika atzīti par uzvarētājiem ‘Liepājas ūdens" organizētajā būvdarbu iepirkumā "Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Liepājā un komunikāciju pārbūve Salmu ielā Liepājā, 4. kārta", kas šoreiz tika sadalīts divās iepirkuma daļās.

Par pirmo iepirkumu daļu "Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Liepājā 2015, 4. kārta" būvdarbu līgums noslēgts ar SIA "Grobiņas SPMK". Līgums paredz veikt ūdensapgādes cauruļvadu ar diametru 100mm izbūves darbus apmēram 1,45 km garumā un kanalizācijas cauruļvadu ar diametru no 200mm līdz 315mm izbūves darbus apmēram 1,84 km. Būvdarbu gaitā plānota ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Kungu, Kaļķu, Ķieģeļu un Ālandes ielās. Arī Salmu, Bernātu, Zaķu, Doņu un Vaļņu ielās un Ābeļu, Skuju un Užavas ielu rajonā. Minētajās ielās tiks nomainīti jau esošie, tehniski nolietotie gan ūdensapgādes, gan kanalizācijas tīklu cauruļvadi.

Savukārt ar būvuzņēmēju AS "UPB" noslēgts būvdarbu līgums par iepirkuma otro daļu "Komunikāciju pārbūve Salmu ielā Liepājā, 4. kārta". Šis būvdarbu līgums paredz ūdensapgādes un kanalizācijas cauruļvadu, kā arī lietus kanalizācijas izbūvi un nolietojušos cauruļvadu pārbūvi Salmu ielā, posmā no Ganību līdz Pļavu ielai, Pļavu ielā, posmā no Salmu ielas līdz Sudraba Edžus ielai un Sudraba Edžus ielā, posmā no Pļavu līdz Bernātu ielai.

Pēc būvdarbu pabeigšanas centralizētu ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu pieejamība privātmāju rajonu iedzīvotājiem palielināsies, kā arī pieaugs sniegto pakalpojumu kvalitāte.

Visus būvdarbus saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem plānots pabeigt 2015.gadā. SIA "Liepājas ūdens" pateicas iedzīvotājiem par izpratni un pacietību būvdarbu laikā, kas, neapšaubāmi, sagādā neērtības.

Kā jau esam ziņojuši, SIA "Liepājas ūdens" turpina realizēt Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu "Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 4. kārta". Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir EUR 1,9 miljoni, no kuriem ES Kohēzijas fonda līdzfinansējums ir 88,9 % jeb 1,7 miljoni eiro un Liepājas pašvaldības līdzekļi ir 11,1%, kas ir 0,2 miljons eiro.