SIA "Liepājas ūdens" 25. februārī ar būvuzņēmēju AS "UPB" noslēdza būvdarbu līgumu. AS "UPB" tika atzīts par uzvarētāju iepirkumā "Kanalizācijas tīkla paplašināšana Liepājā, 6. kārta".

Visus plānotos būvdarbus paredzēts veikt līdz 2020. gada beigām, informē atbildīgā par publicitāti projektā Sarmīte Jēkabsone.

Projekta apjomā ir paredzēts izbūvēt apmēram 3,2 kilometrus jaunus kanalizācijas cauruļvadus Liepājas pilsētas ielās un ielu posmos, kur līdz šim nav pieejami centralizēti kanalizācijas pakalpojumi.

Ielas, kurās ieguldīs jaunos kanalizācijas tīklus ir šādas: Ezera, Vaiņodes, Zviedru, Krusta, Pērkones, Palangas un Rāvas ielā, tāpat Piestātnes, Pulkveža Brieža, Atmodas bulvārī, arī Upeņu, Magoņu, Ķiršu un Ceriņu ielā.

Kanalizācijas tīklu būvniecība paredzēta arī Lielgabalu, Žagatu, Skrundas, Flotes, Piltenes un Vānes ielā, kā arī Fēniksa un Jaunajā ielā. Visās nosauktajās ielās kanalizācijas tīkli tiks izbūvēti ar pievadiem mājām ielu sarkano līniju robežās.
 
Uzsākot šos līgumdarbus, SIA "Liepājas ūdens" turpina realizēt jau iepriekš uzsākto – palielināt centralizēto kanalizācijas pakalpojumu pieejamību un to iedzīvotāju skaitu, kuri izmanto normatīviem aktiem atbilstošus kanalizācijas pakalpojumus Liepājas pilsētā.

Projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6. kārta" kopējās izmaksas bez PVN ir 2 325 400 eiro, no kurām Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums (72,72%) ir 1 691 100 eiro, bet Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums (27,28%) ir 634 300 eiro.