Uzņēmums "Liepājas enerģija" ir uzsācis jaunas un videi draudzīgas katlumājas būvniecību Alsungas ielā 40A, lai jau 2024./2025. gada apkures sezonā uzņēmuma klienti Zaļās birzes mikrorajonā saņemtu siltuma pakalpojumu, kas ražots no atjaunīgā energoresursa – koksnes šķeldas, informēja uzņēmuma sabiedrisko attiecību speciāliste Zane Ģirne.

Šobrīd ir uzsākti teritorijas labiekārtošanas darbi un ārējo inženiertīklu izbūves darbi. Saskaņā ar iepirkuma "Projektēšanas, autoruzraudzības, būvdarbu un servisa darbu veikšana biomasas siltumavota ar kopējo jaudu 4 MW izveidei Alsungas ielā 40A, Liepājā" rezultātiem, minētos darbus veiks AS "UPB". Visi minētie darbi tiks pabeigti līdz 2024. gada 1. oktobrim, un jaunajā šķeldas katlumājā siltumenerģiju ražos divi šķeldas katli ar kopējo jaudu 4 MW.


Foto: Edgars Pohevičs


Foto: Edgars Pohevičs


Šobrīd centralizētās siltumapgādes pakalpojumu uzņēmuma klientiem Zaļās birzes mikrorajonā nodrošina gāzes katlumāja Grīzupes ielā 10, taču jaunajā apkures sezonā uzņēmuma klienti saņems videi draudzīgu siltuma pakalpojumu, kopumā tās ir 19 daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas (1064 dzīvokļi), viena privātmāja, trīs valsts un pašvaldības objekti un divi privātie komercobjekti. Turklāt viens no jaunajiem klientiem būs arī topošais Liepājas cietums.


"Uzņēmums mērķtiecīgi un pārdomāti sper soli pēc soļa, lai Liepāja kļūtu par vēl zaļāku un videi draudzīgāku pilsētu. Pagājušajā gadā šķeldas īpatsvars kurināmā bilancē sastādīja jau 87.3% un, pateicoties jaunajai biomasas katlumājas būvniecībai Alsungas ielā, šķeldas īpatsvars turpinās pieaugt," norāda uzņēmuma "Liepājas enerģija" valdes priekšsēdētājs Jānis Jansons.  

Jaunā katlumāja tiek būvēta, lai turpinātu veicināt vietējo atjaunojamo energoresursu izmantošanu centralizētajā siltumapgādē, tādā veidā nodrošinot nepārtrauktu un stabilu siltumenerģijas piegādi esošajiem un potenciāli jaunajiem patērētājiem, kā arī, lai samazinātu vai noturētu siltumenerģijas izmaksas pašreizējā līmenī un uzlabotu katlumājas darbības efektivitāti. Kopējās uzņēmuma investīcijas katlumājas būvniecībā ir 3,234 miljoni eiro.