Lai gan rudens jau klāt, Komunālā pārvalde līdz šim brīdim vēl nav realizējusi nevienu no šogad plānotajiem piecu grants ielu posmu asfaltēšanas darbiem.

Kā atbildot uz irliepaja.lv jautājumiem, skaidroja pārvaldes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls, "no grants ielu posmiem vēl neviens nav noasfaltēts". Šāda situācija esot tāpēc, ka "bez projektēšanas, būvdarbu iepirkuma un citiem priekšdarbiem, atbilstoši normatīviem, šādus darbus nedrīkst veikt" un "Komunālā pārvalde organizē darbus, taču atsevišķos gadījumos kavējas projektētāji. Līgumsoda piemērošana nemaina to, ka projektētāji joprojām ir noslogoti un neiespēj izpildīt savas apņemšanās". 

Pēc Štāla sacītā "tuvākajā laikā sāksies darbi Pupu ielā un Dārza ielas posmā no Ālandes ielas līdz Zirņu ielai". Tāpat esot "noslēgusies sagatavošanās būvdarbiem – pabeigta projektēšana, būvdarbu izsole un noslēgti līgumi ar darbu veicējiem".

Vēl turpinoties projektēšanas darbi par Arnolda ielas diviem posmiem un Elizabetes ielas posmu.

Portāls jau rakstīja, ka februāra vidū deputāti apstiprināja grozījumus 2018. gada budžetā, lielu pilsētas līdzekļu daļa atvēlot infrastruktūras uzlabošanas darbiem, tajā skaitā ielu pārbūvei vai remontam.

Komunālā pārvalde šogad plānoja mainīt segumu uz asfaltu piecos grants ielu posmos. Dārza ielā tika plānots izbūvēt arī lietus ūdens savākšanas sistēmu un ietvi, ietves bija plānots izbūvēt arī Arnolda ielā.

Grants ielu asfaltēšana bija paredzēta: Elizabetes iela posmā no Ziemeļu ielas līdz Kviešu ielai; Dārza iela no Zirņu ielas līdz Ālandes ielai; Pupu iela no Apšu ielas līdz Ganību ielai; Arnolda ielā no Uliha ielas līdz Dzintaru ielai un Arnolda iela no Alejas ielas līdz Uliha ielai.

Komunālā pārvalde 2012.gadā bija izstrādājusi plānu, kā četru gadu laikā (2012. – 2015.) uzlabot 97 grants seguma ielu tehnisko stāvokli 33 kilometru garumā, nemainot seguma materiālu. Kopējais finansējums šiem darbiem bija Ls 605 325 (EUR 861 300).

2018.gadā, lemjot par budžeta grozījumiem, deputāti grants ielu asfaltēšanai piešķīra 200 000 eiro.