Pašvaldības Iepirkumu komisija trešdien, 21.februārī, lēmusi piešķirt līguma slēgšanas tiesības pretendentam SIA "CTB" iepirkumā par tiesībām veikt Ploču ielas pārbūves būvdarbus  posmā no Sūkņu ielas līdz Grīzupes ielai.

Pretendents izvēlēts, jo piedāvāja zemāko cenu – 344 699,96 eiro, neskaitot PVN.


Pārējie divi atklātā konkursa dalībnieki pārsniedza šo piedāvājumu: SIA "A-Land" solīja darbus veikt par līgumcenu 369 420,21 eiro, bet AS "UPB" – par 404 142,96 eiro.

Ploču ielas pārbūve jāveic atbilstoši SIA "Evolution Road" izstrādātajam būvprojektam.


Galvenie darbi ir esošo segumu demontāža, asfalta seguma izbūve, lietus ūdens un sadzīves kanalizācijas izbūve, ūdensvada izbūve, apgaismojuma tīklu pārbūve, koku un krūmu ciršana, kabeļu aizsargcauruļu izbūve, satiksmes organizācijas aprīkojuma izbūve un apzaļumošanas darbi.

Būvdarbu veicējs garantē veiktā darba un materiālu kvalitāti trīs gadus pēc būves pieņemšanas ekspluatācijā un novērš garantijas laikā radušos defektus.
Kā portālam irliepaja.lv skaidroja Komunālās pārvaldes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls, Ploču iela 430 metru garumā ir iekļauta pašvaldības apstiprinātajā grants ielu programmā.