Lai uzlabotu iedzīvotāju dzīves vidi, Liepājas valstspilsētas pašvaldība īsteno grants ielu pārbūves programmu 2022.–2027. gadam. Saistībā ar vairāku grants ielu pārbūves projektiem, kas šobrīd ir izstrādes stadijā, pašvaldības aicina gan šo ielu iedzīvotājus, gan citus liepājniekus un interesentus iepazīties ar pārbūves iecerēm, izteikt savu viedokli vai arī uzdot sev interesējošos jautājumus un rast tiem risinājumus, informēja Liepājas domes sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Enģele.

Šobrīd projektēšanas stadijā ir sešu grants ielu posmu pārbūve uz asfalta segumu – Jāņa Asara iela posmā no Ventspils līdz Ābeļu ielai, Jāņa Asara iela posmā no Krūmu līdz Meža ielai, Skuju iela posmā no Krūmu līdz Mežu ielai, Arnolda iela posmā no Krišjāņa Valdemāra ielas līdz Alejas ielai, Tvaiku iela posmā no Krūmu līdz Mežu ielai un Pulkveža Brieža iela posmā no Virsaiša līdz Studentu rotas ielai.

Katrā no minētajiem grants ielu posmiem ir paredzēta brauktuves pārbūve uz asfalta segumu, ietves vai ietvju izbūve, nobrauktuvju uz īpašumiem izbūve, uzlabojumi inženierkomunikāciju tīklos. Atsevišķās ielās papildus ir paredzēta autostāvvietu, ātrumu bremzējošo vaļņu izbūve, kā arī citi risinājumi un uzlabojumi.

No 12. līdz 26. februārim pašvaldības tīmekļvietnē vai ŠEIT ikviens interesents var iepazīties ar izstrādāto projektu tehnisko dokumentāciju. Tīmekļvietnē iedzīvotājiem ir iespējams arī elektroniski izteikt savu viedokli vai priekšlikumus par izstrādāto būvprojektu. Izteiktie viedokļi apspriešanas noslēgumā tiks apkopoti, izvērtēti un iespēju robežās izmantoti projektu tehniskās dokumentācijas pilnveidošanai.
 
Minēto sešu grants ielu posmu pārbūve atkarībā no finansējuma pieejamības un būvdarbu iepirkuma procedūru norises varētu sākties 2024. vai 2025. gadā.

Liepājas valstspilsētas pašvaldība ir izstrādājusi un šobrīd īsteno grants ielu pārbūves programmu 2022.–2027. gadam, kas paredz piecu gadu laikā pakāpeniski noasfaltēt 11,08 km grants seguma ielas. Programmā ir iekļauta pavisam 31 pilsētas iela, fiksēti pārbūvējamo posmu garumi un orientējošie termiņi, kas gan ir provizoriski un var mainīties atkarībā no pieejamā finansējuma.

Programmas ietvaros 2022. gadā ir uzsākta Pļavu ielas pārbūve, bet 2023. gadā – Ābeļu un Noliktavas ielu pārbūve, kas turpināsies un tiks pabeigta 2024. gadā.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā saistībā ar minēto sešu grants ielu pārbūves ieceru projektēšanu aicinām rakstīt Liepājas Komunālās pārvaldes Būvprojektu daļai – e-pasts: dina.kupaca@liepaja.lv vai zvanīt pa tālruni 63 480 749.