Komunālās pārvaldes Ziemas dienests, kas organizē ielu braucamās daļas uzturēšanu ziemā, uzsācis dežūras, informē sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls.

Dienests seko laika apstākļiem un prognozēm, lai nodrošinātu Liepājas ielu tīrīšanu atbilstoši pilsētas noteikumiem "Par ielu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli", kā arī saskaņā ar līgumu, kas noslēgts ar Rīgā reģistrēto uzņēmumu SIA "Clean R".

Minētais uzņēmums pašvaldības iepirkumā par tiesībām veikt pilsētas ielu un laukumu uzturēšanas darbus turpmākajās četrās ziemas sezonās no 2016. gada piedāvāja viszemāko cenu. Pagājušā, 2016./2017.gada ziemas sezona bija  pirmā, kad SIA "Clean R" strādāja Liepājā.

"Gatavojoties brīdim, kad Liepājā uzsnigs pirmais sniegs vai sāks apledot ielu brauktuves, "Clean R" savlaicīgi ir veicis visus nepieciešamos priekšdarbus ziemas sezonai. Jau ir sagatavota nepieciešamā tehnika Liepājas ielu tīrīšanai – "Clean R" rīcībā ir kopumā 15 tehnikas vienības, kas paredzētas gan dažāda seguma ielu tīrīšanai, gan apstrādei ar pretslīdes materiālu. Tāpat noliktavā izveidota 1500 tonnu liela pretslīdes materiāla rezerve," skaidro uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Jānis Leimanis.

Uzturēšanas prioritāte ir noteikta maģistrālajām ielām un ielām ar sabiedriskā transporta satiksmi, jo no šo ielu stāvokļa ir atkarīga autotransporta satiksmes funkcionēšana kopumā pilsētā. Tas nozīmē, ka vispirms tiks nodrošināta A, A1 un B klases ielu uzturēšana un tīrīšana noteiktajos termiņos un kvalitātē.

Noteikumi "Par pilsētas ielu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli" ar trīs pielikumiem ceļu uzturētājiem Liepājā nosaka precīzus tehniskos rādītājus un to izpildes termiņus.

Autoceļu uzturētāji nesola un noteikumi tomēr neuzliek par pienākumu nekavējoši A un A1 klases ielas notīrīt gluži kā vasarā. Atbilstoši noteikumiem, Liepājā mainīgos laika apstākļos uz brauktuvēm ziemas laikā pieļaujams sniega kārtas biezums līdz 6 cm, slapja sniega un sāls/smilts maisījuma kārta līdz 3 cm vai pat ledus rises – līdz 3 cm. Tātad – ir pieļaujama  ledus vai sniega kārtas atrašanās uz brauktuves.

Lai kontrolētu uzdoto darbu izpildi, ielu kaisīšanas/tīrīšanas tehnika arī šajā sezonā būs aprīkota ar GPS sistēmu, kas fiksēs tehnikas pārvietošanos pilsētā. Tā ir papildu iespēja vizuālajai kontrolei, ko veic Ziemas dienesta dežurants.

Gaidāmajā ziemas sezonā, no šā gada 25.oktobra līdz 2018.gada 10.aprīlim, brauktuvju uzturēšanas darbu apmaksai rezervēts finansējums kopumā 667 252 eiro ar PVN.

Dati par Liepājas ielu uzturēšanu 2017./2018.gada ziemas sezonā

Pakalpojuma sniegšanā plānots iesaistīt šādu tehniku:
• pretslīdes materiāla kaisīšanas automašīnas – 10 gab.
• frontālos iekrāvējus iekraušanai un sniega atstumšanai – 5 gab.
• greiderus – 3 gab.

Tīrāmās platības:
• ielu brauktuvju garums – 219,23 km;
• ielu brauktuves ar kopējo abu joslu garumu – 407,86 km;
• laukumi – 5750 m2;
• veloceļi – aptuveni 50 km.

Prognozējamais daudzums kaisāmajam materiālam:
• sāls un smilts maisījums) – 3000 m3;
• mitrā sāls (vadoties no iepriekšējo gadu ziemas sezonas) – 100 t.

Sazinoties:
1) pa diennakts dežuranta telefonu: 22011963;
2) pa epastu: info@kpliepaja.lv;
3) izmantojot twitter kontu: @kpliepaja, iedzīvotāji Komunālo pārvaldi var informēt par pilsētas ielu stāvokli ziemas sezonā.