Komunālās pārvaldes Ziemas dienests, kas organizē ielu braucamās daļas uzturēšanu ziemā, un SIA "Vizii Urban", kas veiks ielu tīrīšanu no sniega, kā arī sāls un smilšu kaisīšanu, otrdien, 31. oktobrī, medijus iepazīstināja ar gatavību gaidāmajai ziemas sezonai, kas sāksies 1. novembrī.

Pēc pirmajām pazīmēm par sniega vai ledus veidošanos uz brauktuvēm ceļu uzturētāji saņems uzdevumu veikt kaisīšanu ar pretslīdes materiālu – sāls/smilts maisījumu vai mitrināto sāli. Nepieciešamības gadījumā ziemas sezonā papildus notiks sniega nostumšana no brauktuvēm vai arī tiks organizēta sniega izvešana.  

Ielu un ceļu brauktuvju tīrīšana ziemas apstākļos tāpat kā iepriekšējās ziemās notiks saskaņā pilsētas noteikumiem ''Par Liepājas pilsetas ielu ikdienas uzturēšanas noteikumiem" un atbilstoši līgumam, kas noslēgts ar SIA "Vizii Urban".

Otrdien, 31. oktobrī Komunālās pārvaldes un uzņēmuma pārstāvji tehnikas un kaisāmā materiāla novietnē Cukura ielā vēlreiz pārliecinājās par sagatavotību ziemas sezonas darbiem. Uzaicinātie mediju pārstāvji tika iepazīstināti ar tehniku, kas tiks izmantota ziemā, un jaunumiem darbu nodrošināšanā un organizācijā.

Visus nepieciešamos priekšdarbus pārejai uz ziemas režīmu gan Komunālā pārvalde, gan uzņēmums ir pabeiguši atbilstoši plānotajam grafikam – līdz 25. oktobrim.

Ir nodrošināts nepieciešamais tehnikas vienību skaits un veidi, darbā pieņemti šoferi un cits personāls. Sagādāts arī nepieciešamais smilts un sāls maisījuma daudzums un tehniskā sāls – pietiekams apjoms, lai pat ilglaicīgā ziemā uzņēmums varētu veikt ielu un ceļu tīrīšanu/kaisīšanu.


Ja agrāk SIA "Vizii Urban" lietoja sāli, kas pirka Baltkrievijā, tad tagad – no Ēģiptes un Vācijas nākušo, pastāstīja uzņēmuma valdes loceklis Ģirts Baltrums.

Kaisāmā materiāla rezerves ir izveidotas ar tādu aprēķinu, lai pat straujas un ilgstošas ziemas apstākļos tas pietiktu vismaz divus mēnešus. Nepieciešamības gadījumā papildu pretslīdes materiālu apjomu būs iespējams sagādāt vienas nedēļas laikā.

Ielu kaisīšanas/tīrīšanas tehnika ir aprīkota ar GPS sistēmu, kas fiksēs tehnikas pārvietošanos pilsētā, un tas pasūtītājiem ļauj pārliecināties par uzdoto darbu izpildi.

Saskaņā ar minētajiem pilsētas ielu ikdienas uzturēšanas noteikumiem un ielu uzturēšanas klasēm  prioritāte ir maģistrālo ielu un ielu ar sabiedriskā transporta satiksmi tīrīšana.

Mainīgos laika apstākļos uz brauktuvēm ziemas laikā pieļaujamais sniega kārtas biezums ir līdz sešiem centimetriem, slapja sniega un sāls/smilts maisījuma kārta – līdz trim centimetriem, ledus rises – līdz trim centimetriem.

Šajā ziemas sezonā (no 1. novembra līdz 2024. gada 31. martam) brauktuvju uzturēšanas darbu apmaksai pašvaldība ir rezervējusi nepieciešamo finansējumu.

Saskaņā ar iepirkuma konkursa rezultātiem SIA "Vizii Urban" Liepājā ielu uzturēšanas darbus ziemā veiks divas sezonas – līdz 2025. gada martam. Līgumcena ir 612 032 eiro par sezonu, bet par divām – 1 224 065 eiro. Abas summas norādītas bez pievienotā vērtības nodokļa (PVN).


Kā pastāstīja Baltrums, tad uzņēmums ielu uzturēšanu ziemā Liepājā veic jau astoto gadu. Līdzīgus darbus "Vizii Urban" veic arī Rīgā, Jūrmalā, Tukumā, Rēzeknē un citur.

Liepājā "Vizii Urban" pēc ziemas sezonas nevāc ziemā izkaisīto materiālo, to dara cits uzņēmums – SIA "Tranzīts L", jo, kā pastāstīja Komunālās pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītājs Mārtiņš Jākobsons, "nav jau tikai kaisāmais materiāls, ir arī citi gruži un putekļi, kas jāsavāc".

Komunālā pārvalde un ielu uzturētājs aicina autovadītājus nomainīt vasaras riepas pret ziemai atbilstošām riepām un ievērot drošas braukšanas pamatlikumus – saglabāt distanci, izvēlēties laika un ceļa apstākļiem atbilstošu braukšanas ātrumu un vienmēr atcerēties, ka bez viņiem pilsētā pārvietojas citi, mazāk aizsargāti satiksmes dalībnieki – gājēji un velobraucēji.

Iedzīvotāji par pilsētas ielu stāvokli ziemas sezonā vislabāk var informēt Komunālās pārvaldes diennakts dežurantu pa tālruni: 22 011 963, arī izmantojot saziņas vietni WhatsApp.

Ieteicams izmantot arī pilsētas aplikāciju @Liepāja.

Uzziņai – dati par Liepājas ielu uzturēšanu ziemā

Pakalpojuma sniegšanā plānots iesaistīt tehniku:

• pretslīdes materiāla kaisīšanas automašīnas – 8 gab.
• traktortehniku sniega iekraušanai un atstumšanai – 5 gab.

Tīrāmās platības:
• ielu brauktuvju garums – 219,23 km
• ielu brauktuves ar kopējo abu joslu garumu – 407,86 km
• laukumi – 5750 m2
• velo ceļi – aptuveni 50 km.

Prognozējamais daudzums kaisāmajam materiālam:
• sāls un smilts maisījums – līdz 1000 m3
• mitrā sāls – līdz 2000 t.

Ziemas dienesta finansējums un tā izlietojums EUR


* Kopējo finansējumu Ziemas dienestam veido pilsētas pamatbudžeta nauda, Autoceļu fonda līdzekļi un valsts dotācija tranzītceļu tīrīšanai pilsētas teritorijā.

Darbam šajā ziemas sezonā ir nodrošinātas vismaz 13 tehnikas vienības, kā arī sagādāts nepieciešamais smilts un sāls daudzums.