Nākamajā nedēļā, no 23. līdz 27. aprīlim, nakts stundās no pulksten 00.05 līdz pulksten 5.30 autotrasportam slēgs Raiņa ielas dzelzceļa pārbrauktuvi.

Tas nepieciešams, lai SIA FIMA varētu  izbūvēt dzelzceļa sliežu posmu pāri O.Kalpaka ielai. Projekta ietvaros tiek izbūvēts papildus dzelzceļa posmu starp Liepājas ostu un Liepājas dzelzceļa staciju  ar mērķi uzlabot dzelzceļa sastāvu manevrēšanas ātrumu un drošību starp ostu un staciju, informē Liepājas SEZ sabiedrisko attiecību speciāliste Līga Ratniece-Kadeģe.

Dzelzceļa infrastruktūras izbūves darbus veic SIA FIMA  sadarbībā ar apakšuzņēmējiem SIA "Thales Latvija" un SIA RKF "Transceltnieks". Šobrīd izbūvēts dzelzceļa sliežu ceļš ostas teritorijā un dzelzceļa stacijas pusē. Nākošajā nedēļā no 23. līdz 27. aprīlim plānots izbūvēts dzelzceļa sliedes pāri O.Kalpaka ielai. Būvuzņēmēji darbus veiks nakts stundās no pulksten 00.05 līdz 5.30, kad pārbrauktuve būs pilnībā slēgta autotransportam. Autotransporta plūsma nakts stundās tiks organizēta pa apbraucamo ceļu caur Liepājas ostas teritoriju, atbilstoši ceļa zīmēm.

Liepājas SEZ pārvaldnieka vietnieks infrastruktūras jautājumos Arnis Mazalis uzsver, ka tas ir labākais risinājums, kā izbūvēt dzelzceļa posmu pāri O.Kalpaka ielai, aktīvajā dienas daļā netraucējot autotrasporat plūsmai un aicina iedzīvotājus būt saprotošiem un rēķināties ar ilgāku laiku posmu, lai nokļūtu no pilsētas centra uz Laumas mikrorajonu un otrādi.

ES Kohēzijas fonda projektu "Liepājas ostas sauszemes pievadceļu attīstība" mērķis ir  novērst problemātisko punktu radītos ierobežojumus Eiropas transporta tīkla infrastruktūras darbībā, realizējot Liepājas ostas sauszemes pievadceļu attīstības pasākumus.  Dzelzceļa pievadceļa būvniecības darbu ietvaros notiek papildus savienojuma izbūve starp Liepājas ostas Rietumu parku un Liepājas staciju. Liepājas SEZ pārvaldnieka vietnieks infrastruktūras jautājumos Arnis Mazalis norāda, ka projekta īstenošana, pieaugot Liepājas ostas kravu apgrozījumam,  ļaus  papildus nenoslogot Raiņa ielas dzelzceļa pārbrauktuvi un mazinās autotransporta satiksmes ierobežojumus.

Šobrīd darbi norit atbilstoši laika grafikam. Līgumu ar SIA FIMA, kas iesniedza saimnieciski izdevīgāko un ekonomiski pamatotāko piedāvājumu ar zemāko cenu, Liepājas SEZ pārvalde noslēdza 2018. gada 14. septembrī. Darbi saskaņā ar līgumu jāveic  270 dienu laikā. Līguma summa ir 2 495 646,21 EUR bez PVN..

Kopumā līdz 2019. gada beigām projekta "Liepājas ostas sauszemes pievadceļu attīstība" ietvaros plānots  izbūvēt un rekonstruēt sliežu ceļus 2 632 metru garumā t.sk. 1 815 metri ir jaunbūvējami sliežu ceļi, bet 817 metri pārbūvējami.