Liepājas – Ventspils sliežu ceļš. Foto no spoki.lv.


Pašvaldība ar 22.februāra domes lēmumu piekritusi pārņemt īpašumā četrus zemesgabalus, uz kuriem atrodas daļa no likvidētā sliežu ceļa Liepāja – Ventspils.

Līdz šim valstij piederīgie zemesgabali bija Satiksmes ministrijas valdījumā. Kā savā vēstulē pašvaldībai norādījusi ministrija, piedāvājums pārņemt īpašumā šos zemesgabalus izteikts, "izvērtējot pašvaldību sniegtos viedokļus, ka par zemes vienībām, kuras nav nepieciešamas valsts funkciju nodrošināšanai, pašvaldības ir ieinteresētas ar mērķi uzturēt un attīstīt publiski pieejamu transporta un/vai tūrisma infrastruktūru".

Būvvalde iepriekš sniegusi viedokli, ka Liepājas pilsētas teritorijā sliežu ceļu posms Liepāja – Ventspils ietver vairākas zemes vienības posmā no Pulvera ielas līdz Kapsēdes ielai (pilsētas robeža).

Liepājas būvvaldes ieskatā sliežu ceļu posms, kas šobrīd vairs nav nepieciešams VAS "Latvijas dzelzceļš" pamatdarbības nodrošināšanai un ir ilgstoši slēgts kustībai, ir nepieciešams Liepājas pašvaldībai. Liepājas būvvalde vērsusi uzmanību, ka uz minētajām zemes vienībām ir reģistrētas inženierbūves (dzelzceļš) ar statusu – nepieder zemes īpašniekam, proti, zemes vienības ir apgrūtinātas. Lielākajā daļā sliedes ir demontētas, taču publiskas pieejamības reģistrā šis fakts nav fiksēts.

Zemes vienības nākotnē ir izmantojamas atbilstoši iedzīvotāju un uzņēmēju vajadzībām vai, sadarbojoties ar citu novadu pašvaldībām un Kurzemes plānošanas reģionu, risinātu mobilitātes un tūrisma sektora attīstības jautājumus plašākā mērogā, piemēram, tūrisma ceļu – zaļo dzelzceļu ierīkošanai.