Pirms desmit dienām, kad Liepājas domes augstākā četrotne kopā ar kultūras ministru Nauri Puntuli koncertestrādes "Pūt, vējiņi!" pamatos guldīja vēstījumu nākamajām paaudzēm, par projekta finansiālo pusi runāts netika, bet, vai pašvaldībai ir skaidrs, kur ņemt trūkstošo finansējumu, lai projektu pabeigtu?


Līdz šim bija zināms, ka projekta "Dienvidkurzemes piekrastes mantojums cauri gadsimtiem" ietvaros koncertdārza "Pūt, vējiņi!" pārbūvei pieejams ERAF līdzfinansējums ir 800 000 eiro, kā arī valsts budžeta dotācija 35 294, 12 eiro. Trūkstošo finansējumu – 1 471 144, 79 eiro – pašvaldība teicās lūgt Kultūras ministrijai, bet sliktākajā gadījumā meklēt pati savos apcirņos.


Jautājot Kultūras ministrijai, vai tās darba kārtībā tuvākajā laikā varētu būt jautājums par papildu līdzekļu piešķiršanu Liepājas pašvaldības projektam – koncertestrādes "Pūt, vējiņi!" rekonstrukcijai?, irliepaja.lv saņēma ministrijas Sabiedrisko attiecību nodaļas referentes Edītes Matusevičas sagatavoto atbildi:


"Kultūras ministrija piesaistījusi Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējumu četriem Liepājā īstenojamiem projektiem,

kuru kopējā investīciju vērtība – 8 207 122,41 eiro; no tām 4 646 717,00 eiro – ERAF finansējums, 160 884,58 eiro valsts budžeta dotācija pašvaldībām, 482 653,12 eiro – pašvaldības finansējums.


Liepājā projekta "Dienvidkurzemes piekrastes mantojums cauri gadsimtiem" gaitā ar ERAF finansējuma atbalstu šogad noslēgusies Liepājas Sv. Trīsvienības katedrāles fasādes, logu un akmens detaļu restaurācija, kā arī turpinās Hoijeres kundzes viesnīcas un Kungu kvartāla atjaunošana un labiekārtošana. Ieskaitot koncertdārza "Pūt, vējiņi!" pārbūvei piešķirto finansējumu, Liepājai šī projekta īstenošanai piešķirti 3,4 miljoni eiro no ERAF līdzekļiem, kā arī 105 882,36 eiro valsts budžeta dotācija. Liepāja ir ERAF projekta "Dienvidkurzemes piekrastes mantojums cauri gadsimtiem" vadošais partneris. Projekta gaitā atjaunoti dabas un kultūras mantojuma objekti arī Nīcas novadā, Grobiņas novadā un Pāvilostas novadā.


Ir apstiprināts projekts "Piekrasti raksturojošās dabas ainavas publiskās ārtelpas attīstības un pieejamības veicināšana kultūras un tūrisma pakalpojumu daudzveidošanai Liepājas centra pludmalē", un līgums ar pašvaldību par tā īstenošanu tiks noslēgts tuvāko nedēļu laikā.


Tā gaitā tiks pārbūvētas trīs Liepājas vēsturiskā centra izejas uz liedagu un pludmali,

kā arī labiekārtota piegulošā teritorija, pārbūvējot gājēju laipas, uzstādot sanitārtehnisko aprīkojumu un labiekārtojuma elementus. Tiks uzlabots un papildināts tūrisma un kultūras pakalpojumu klāsts. Projekta kopējās izmaksas – 1 749 976,23 eiro, no kurām 1 246 717,00 eiro ir ERAF finansējums, 55 002,22 eiro valsts budžeta dotācija pašvaldībām, 165 006,66 eiro Liepājas pilsētas pašvaldības finansējums.


Kultūras ministrija š.g. pavasarī, uzzinot par papildu finansējuma nepieciešamību koncertestrādes "Pūt, vējiņi!" pārbūvei, piedāvāja Liepājas pašvaldībai pārplānot 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī ar to saistītos pakalpojumus" 3. kārtā iesniegtā projekta "Piekrasti raksturojošās dabas ainavas publiskās ārtelpas attīstības un pieejamības veicināšana kultūras un tūrisma pakalpojumu daudzveidošanai Liepājas centra pludmalē" īstenošanu, pārvirzot 3. kārtā Liepājai pieejamo finansējumu "Pūt, vējiņi!" pilnīgai izbūvei.


Liepājas pašvaldība šo piedāvājumu noraidīja.


Šobrīd KM rīcībā nav papildu finansējuma, ko novirzīt koncertdārza "Pūt, vējiņi!" pārbūvei".

No portālam sniegtās atbildes ir skaidrs, ka uz ministriju nav ko cerēt.


Liepājas domes priekšsēdētāja vietnieks pilsētas attīstības un sadarbības jautājumos Gunārs Ansiņš, vaicāts par finansējumu koncertdārza rekonstrukcijas pabeigšanai, portālam irliepaja.lv apliecināja, ka "pašvaldības mērķis bija izvērtēt iespējas piesaistīt papildu ES finansējumu, bet kultūras sektorā visi projekti ir realizācijas procesā, līdz ar to nekādu neizmantotu līdzekļu, ko varētu piesaistīt, nav".


Tomēr, kā uzsvēra Ansiņš, "nav šaubu, ka "Pūt, vējiņi!" rekonstrukcijas projekts tiks pabeigts", un tas notiks "ar pašvaldības finansējumu".Uzziņa (līdzšinējās izmaksas)
2012. gadā SIA "Liepājas Latviešu biedrības nams" noslēdza līgumu ar  SIA "K Idea" par skiču un tehniskā projekta izstrādi koncertdārza "Pūt, vējiņi!" rekonstrukcijai. Līguma summa 130 847,29 eiro.
 
Lai būtu iespējams pēc iespējas precīzāk sagatavot plānotās pārbūves projektēšanas uzdevumu, 2017. gadā pašvaldība noslēdza līgumu ar  IK "Arhitekts Agris Padēlis-Līns", lai uzņēmums izstrādā arhitektūras vadlīnijas koncertdārzam "Pūt, vējiņi!". Līguma summa 11 979 eiro.
 
2018. gadā sāka realizēt aktuālo projektu, atbilstoši IK "Arhitekts Agris Padēlis-Līns" izstrādātajām arhitektūras vadlīnijām. Liepājas pilsētas pašvaldība un SIA "Livland Group" noslēdza līgumu par jaunās estrādes projektēšanu. Līguma summa 100 430 eiro.
 
2018. gadā noslēdzās iepirkuma procedūra "Būvprojekta "Koncertdārza "Pūt, vējiņi!" pārbūve Peldu ielā 57, Liepājā" ekspertīze", kā rezultātā pašvaldība un SIA "CMB" noslēdza līgumu 25 652 eiro apmērā.
 

Edgara Poheviča foto.