Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas (SEZ) pārvalde 8. aprīlī izsludinājusi iepirkumu "Sanācijas programmas izstrāde bijušās rūpnīcas "Liepājas metalurgs" teritorijā, Liepājā", kurā piedāvājumus varēja iesniegt līdz aprīļa beigām.

Savus piedāvājumus iesnieguši četri pretendenti: SIA "Enviroprojekts", kas apņemas izstrādāt programmu par 99 000 eiro, SIA "eSYS PRO", kaspiedāvā darbu veikt par 154 680 eiro, SIA "Geo Consultants", kuras piedāvājums ir 48 132 eiro, un AS "VentEko", kas sanācijas programmu gatava izstrādāt par 45 767,89 eiro, portāls irliepaja.lv uzzināja SEZ pārvaldē.


Pretendentam, kar kuru tiks noslēgts līgums, būs jāveic detalizēta sanācijas programmas izstrāde teritorijai starp Brīvības ielu, Meldru ielu, Liepājas ezeru, Ezermalas ielu, Parka ielu un Zemnieku ielu ar tai piegulošām teritorijām, lai noteiktu grunts un gruntsūdeņu piesārņojuma apjomu un izplatības areālu. Tāpat


laboratoriski būs jānovērtē teritorijas radioaktīvais fons, augsnes un gruntsūdeņu piesārņojums ar naftas produktiem, svinu, cinku

un daudziem citiem metāliem un ķīmiskajiem elementiem.


Balstoties uz izpētes rezultātiem, programmas izstrādātājam būs jānosaka ekonomiski izdevīgākais un videi draudzīgākais sanācijas risinājums piesārņojuma likvidēšanai un jāsagatavo sanācijas programma.


Darbu veicējam tiks izsniegta visa SEZ pārvaldes rīcībā esošā informācija, kas saistīta ar iepriekš veiktajiem izpētes un sanācijas darbiem bijušajā "Liepājas metalurga" teritorijā.


Jau vēstīts, ka Liepājas SEZ pārvalde iecerējusi bijušajā Metalurga teritorijā, kuras kopējā platība ir 202 ha, izveidot modernu, videi draudzīgu, uz augstām tehnoloģijām balstītu Industriālo parku.  Vienlaikus plānots plašo teritoriju atvērt sabiedrībai – izbūvēt ielas, gājēju un veloceliņus, apstādījumus utt. Taču šie plāni nevar īstenoties, kamēr nav likvidēts būtisks šķērslis, uz ko norādījis arī Valsts vides dienests, – vispirms ir "jāatindē" bijusī rūpnīcas teritorija, kas piesārņota gan ar radioaktīviem atkritumiem, gan smagajiem metāliem un daudz ko citu.