Komunālā pārvalde atklātos konkursos piešķīrusi tiesības četriem dažādiem komersantiem veikt pilsētas brauktuvju un citu teritoriju uzturēšanas darbus. Daži to darīs turpmākos trīs gadus, bet "Tranzīts-L" – 2020. gadā.


Līguma slēgšanas tiesības pašvaldības īpašumā esošo grants seguma ielu un laukumu uzturēšanas darbiem piešķirtas VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" par kopējo līgumcenu 12 mēnešiem 158 197, 12 eiro neskaitot PVN. Kopējā līgumcena trīsdesmit sešiem mēnešiem – 474 591, 36 eiro, bez PVN.


Savukārt atklātajā konkursā par tiesībām turpmākos trīs gadus (36 mēnešus) veikt lietusūdens kanalizācijas sistēmu uzturēšanas darbus Liepājā Komunālās pārvaldes iepirkumu komisija priekšroku devusi SIA "Kurzemes būvserviss", piešķirot līguma slēgšanas tiesības par kopējo līgumcenu 627 517, 44 eiro, neskaitot PVN.


Martā noslēdzies iepirkums par pašvaldības īpašumā esošo ielu brauktuvju, ietvju un laukumu bruģa segumu uzturēšanas darbiem. No šā gada 15. marta līdz 2023. gada 14. martam šos darbus veiks SIA "CTB" par līgumcenu 114 421, 01 eiro, bez PVN, vienā gadā un par kopējo līgumcenu – 343 263, 03 eiro, bez PVN visā 36 mēnešu periodā.


Atsevišķs iepirkums sludināts saslauku, atkritumu, nokritušo koku lapu izvešanai no ielām un jūras izskalojumu izvešanai no pilsētas pludmales 2020. gadā. Uz 12 mēnešiem par šo darbu veikšanu līgums par kopējo līgumcenu 28 004 eiro, neskaitot PVN noslēgts ar SIA "Tranzīts L".


Kopā šiem darbiem Komunālā pārvalde šogad tērēs vairāk nekā pusmiljonu eiro (509 794, 61).