Liepājas teātris un kafejnīca "Sēnīte" ēka iekļauti valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā, liecina oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" publicētie paziņojumi.

Liepājas teātra ēka iekļaujama pieminekļu sarakstā, jo ir reta tipa celtne, kas celta kā teātris un saglabājusi sākotnējo funkciju līdz mūsdienām. Tā atzīmēta kā neatņemama pilsētas vēsturiskās apbūves sastāvdaļa un Kurzemes reģionam izcili nozīmīgs kultūrvēsturisks piemineklis.

Teātra ēka ir pazīstamu Drēzdenes arhitektu Viljama Losova un Makša Hansa Kīnes autordarbs un augstvērtīgs stila piemērs. Objekta oriģinālā substance saglabājusies pilnā apjomā un labā saglabātības stāvoklī - gan arhitektoniskais veidols, fasāžu kompozīcija un apdare, gan interjera risinājums, būvdetaļas un būvkonstrukcijas. Kā saglabājamās vērtības ir ārējais vizuālais tēls, apjoma telpiskā kompozīcija, interjera arhitektoniski mākslinieciskais izveidojums, vēsturiskie būvgaldniecības izstrādājumi un vēsturiskie apgaismes ķermeņi.

Savukārt  Kafejnīcas "Sēnīte" ēka, kura atrodas Vidzemes šosejas trasē, atzīmēta kā viens no spilgtākajiem pēckara modernās arhitektūras un tehnoloģiju piemēriem, savam laikam pilnībā neordinārs un tehniski novatorisks projekts. Būve tiek iekļauta pieminekļu sarakstā kā nozīmīgs pagājušā gadsimta 60.gadu modernās arhitektūras paraugs – unikāla kupolveida ēka, pirmā sfēriskas dzelzsbetona čaulas konstrukcijas celtne Latvijā, kuras aizsardzība un saglabāšana nākamajām paaudzēm atbilst Latvijas valsts tautas interesēm.