Liepājas pašvaldība pilsētā ir uzstādījusi piecas metāla taktilās informācijas kartes: Ezerkrastā, pilsētas centrā, Dienvidrietumu rajonā un Jaunliepājā.

Taktilās kartes sekmē vides pieejamību un veicina izpratni par apkārtējo vidi cilvēkiem ar redzes traucējumiem un invaliditāti, informē domes sabiedrisko attiecību speciāliste Kristīne Čabikina.

Taktilo karšu autors un izstrādātājs ir mākslinieks Reinis Kuncītis.

Taktilās kartes uzstādītas šādās vietās:
• Stacijas laukumā,
• pie Liepājas Olimpiskā centra (Jelgavas ielas un 1905. gada ielas krustojumā),
• pie Liepājas Pētertirgus (Siena ielas pusē),
• netālu no Liepājas Neredzīgo biedrības (Ganību ielas un Ķempes ielas krustojumā),
• Dienvidrietumu rajonā (Klaipēdas ielas un Ventas ielas krustojumā).

Taktilās jeb taustes kartes veidotas, lai palīdzētu neredzīgiem vai vājredzīgiem pilsētas iedzīvotājiem un pilsētas viesiem ar taustes palīdzību izprast apkārtesošo pilsētvidi. Kartē atainoti konkrētā rajona, kurā karte uzstādīta, pilsētvides fragmenti un nozīmīgākie objekti. Attēlotie objekti ir izcelti un paskaidroti ar latīņu burtiem latviešu valodā un arī Braila rakstā.

Taktilās kartes gatavotas pēc universālā dizaina principiem – tās kalpo par informācijas ieguves vietu cilvēkiem ar vājredzību, redzes zudumu, vecāka gadu gājuma cilvēkiem, kā arī bērniem, pilsētas viesiem un jebkuram citam interesentam, kas vēlas iepazīt pilsētu no šāda skatu punkta.

Karšu atrašanās vietu, atainojamo objektu izvēle un to skaidrojumi tika sagatavoti sadarbībā ar Liepājas Neredzīgo biedrību.

Karšu dizains veidots arī tā, lai pie kartes var piekļūt cilvēki riteņkrēslos. Lai kartes labāk iekļautos pilsētvidē, to stūri veidoti noapaļoti. Kartes gatavotas līdzīgas jau esošajām taktilajām kartēm, tādējādi nodrošinot konsekvenci un vienotu stilu šāda veida objektiem pilsētā.

Liepājas Neredzīgo biedrības valdes loceklis Aigars Bušs pauž prieku, ka, pateicoties taktilajām kartēm, neredzīgiem cilvēkiem ir iespēja iepazīties ar apvidu un objektiem, kas attēloti kartē. "Svarīga ir arī kartes kvalitāte, lai varētu pēc iespējas labāk iztaustīt un atpazīt kartē izvietotos objektus. Pateicoties taktilajām kartēm, neredzīgs cilvēks pilsētvidē jūtas drošāk un pārliecinātāk par sevi," norāda A. Bušs.

Projekta ietvaros uzstādītās taktilās kartes tiek finansēts Eiropas Savienības Interreg V-A Latvijas – Lietuvas programmas 2014.-2020. gadam projekta LLI -212 "Saredzi citādāk (I See)" ietvaros. Kopējais projekta finansējums ir 493 044,31 eiro (t.sk. Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzekļi 419 087,65 eiro).

Projekta mērķis ir uzlabot personu ar redzes traucējumiem iekļaušanos sabiedrībā un veicināt vienlīdzīgu attieksmi pret personām ar invaliditāti. To plānots sasniegt, stiprinot sadarbību, uzlabojot sabiedrības izpratni un paaugstinot speciālistu kompetences, pilnveidojot infrastruktūru un sociālo pakalpojumu pieejamību, efektivitāti un dažādību.

Vēl projekta ietvaros Liepājā tiek organizētas sociālās pilnveides nodarbības cilvēkiem ar redzes traucējumiem un invaliditāti, ir uzstādītas četras divu metru platas laipas izejās uz pludmali, 71 taktilā informācijas zīme sociālās un publiskās ēkās Liepājā, ir organizēti informatīvi publiski pasākumi saistībā ar redzes invaliditāti aktuālām tēmām, kā arī tiks veidota īsfilma par projekta laikā paveikto.