"Cik Liepājas ielās vēl palicis brīvi pieejamu ūdens krānu?" – šādu jautājumu uzdeva portāla irliepaja.lv lasītājs. Portāls sazinājās ar pašvaldības uzņēmumu "Liepājas ūdens", un tā vadītājs Andis Dejus pastāstīja:

"Pirms apmēram divdesmit gadiem Liepājā bija ap 140 brīvkrānu.

SIA "Liepājas ūdens" arvien paplašina centralizētās ūdensapgādes tīklu, tādējādi nodrošinot iedzīvotājiem iespēju saņemt kvalitatīvus centralizētās ūdensapgādes pakalpojumus savās mājās. Līdz ar to brīvkrānu skaits pilsētā samazinās. Šobrīd Liepājā ir palikuši pieci brīvkrāni: Uliha ielas un Kalēju ielas krustojumā, Ezera ielā 59, Ganību ielā 109, Raiņa ielas un Kroņu ielas krustojumā un Jelgavas ielā 12.

Brīvkrāni Liepājā ir atstāti tajās pilsētas vietās, kur iedzīvotāji nevar vai negrib dzīvojamo māju iekšējos ūdensvadus pievienot pilsētas centralizētajam ūdensapgādes tīklam.

Ūdens, kas tiek padots brīvkrānos, ir tāds pats dzeramais ūdens, kuru saņem iedzīvotāji no pilsētas centralizētajiem ūdensapgādes tīkliem. Šo ūdeni SIA "Liepājas ūdens" iegūst, sagatavo un padod Liepājas pilsētas ūdensapgādes tīklos atbilstoši visām likumdošanā noteiktām kvalitātes prasībām. Uzņēmums iegulda savus resursus un darba laiku, lai uzturētu brīvkrānus darba kārtība, remontē un dezinficē tos, ziemas periodā atkausē.

Un, protams, ūdens ņemšana no brīvkrāna nav bezmaksas pakalpojums.

Brīvkrāni ir domāti tiem SIA "Liepājas ūdens" abonentiem, kuri par ūdens lietošanu ir noslēguši atbilstošu līgumu un regulāri veic norēķinus saskaņā ar mūsu uzņēmuma izrakstītiem rēķiniem.

Visiem pārējiem Liepājas iedzīvotājiem varu atgādināt, ka protams, lai padzertos, ir iespēja izmantot ūdeni no brīvkrāna, taču tas nav domāts liela ūdens daudzuma ņemšanai bez maksas."