Elita Kosaka nedomā samierināties ar formālo atbildi, kādu viņai sniedzis Uldis Sesks, atbildot uz deputātes pieprasījumu par smaku novēršanu.

Liepājas domes deputāte Elita Kosaka portālu informēja, ka saņēmusi atbildi uz savu 31.jūlija iesniegumu domes priekšsēdētājam, kurā viņa lūdza pēc iespējas ātrāk tikt skaidrībā par „Liepājas metalurga” radītajām smakām un aicināja pašvaldību: pasūtīt regulāru gaisa piesārņojuma analīzi; lūgt Liepājas reģionālās vides pārvaldi veikt nepieciešamos gaisa piesārņojuma mērījumus, lai noteiktu, kādas vielas un kādā apmērā tiek emitētas gaisā; maksimāli īsā laikā nodrošināt gaisa piesārņošanas pārtraukšanu.

Atbildē, ko parakstījusi domes Vides un veselības daļas vadītāja Ineta Stadgale, teikts, ka uzņēmums šobrīd „ļoti nopietni izvērtē radušos situāciju”, bet „Liepājas metalurga” darbības kontrole, atbilstoši normatīviem, ir Reģionālās vides pārvaldes kompetence.

Stadgale arī norādījusi, ka „informācija par gaisa kvalitātes stāvokli ir publiski pieejama mājaslapā www.meteo.lv”. Tāpat atbildē teikts, ka pašvaldība varētu pasūtīt pētījumu, lai precizētu vielas, kas ir gaisā esošo putekļu sastāvā, taču „šāda pētījuma optimālais ilgums ir vismaz viens gads, bet ne mazāk kā 6 mēneši” (?).

Kā portālam atzina Kosaka – šādu atbildi viņa uzskata par formālu un nedomā ar to samierināties.

„Esmu nolēmusi vērsties pie Liepājas reģionālās vides pārvaldes augstākstāvošās institūcijas – Valsts vides dienesta ģenerāldirektores, kā arī vēlreiz pieprasīt, lai domes vadība pasūta neatkarīgu pētījumu, kas ir tas, ko liepājnieki spiesti ieelpot laikā, kad gaisā izplūst „Liepājas metalurga” dūmgāzes.

Kosaka arī norādīja, ka domes vadības atbildei pievienotajos izrakstos par gaisa kvalitātes rādītājiem redzams – vismaz divas kaitīgas vielas (sēra dioksīds un slāpekļa dioksīds) jau tagad ir ļoti tuvu maksimāli pieļaujamai robežai.