Piesārņoto Karostas kanālu attīrīs būvuzņēmums "Skonto būve" un Nīderlandes kompānija "Boskalis International B.V.", informē Liepājas speciālās ekonomiskās zonas (SEZ) pārvalde.

Abām kompānijām Liepājas SEZ iepirkumu komisija piešķīrusi tiesības slēgt līgumu, lai izstrādātu un īstenotu vēsturiski piesārņotā Liepājas ostas Karostas kanāla attīrīšanas projektu.

Līgumu ar "Skonto būvi" un "Boskalis International B.V.", kas ir viens no lielākajiem koncerniem pasaulē, kas nodarbojas ar ostu akvatoriju padziļināšanu un bija viens no diviem pretendentiem konkursā, plānots noslēgt pēc aptuveni divām nedēļām.  

Projekta ietvaros paredzēta Karostas kanāla gultnes attīrīšana – savācot piesārņotās nogulsnes un deponējot tās iepriekš izveidotajā apglabāšanas vietā Karostas kanāla austrumu galā. Projekta dēļ likvidēs piesārņojumu Karostas kanālā 780 000 m2 lielā platībā un uzlabos vides kvalitāti Liepājas ostā.

Projektam būs pozitīva ietekme arī uz Baltijas jūru kopumā – tiks samazināts risks Baltijas jūras piesārņošanai.

Karostas kanāls kā vēsturiski piesārņota vieta ir noteikts atbilstoši Helsinku komisijas Baltijas jūras rīcības plānam un ir viena no deviņām visvairāk piesārņotajām teritorijām Latvijā.

Projektu "Vēsturiski piesārņotas vietas Liepājas ostas Karostas kanāla attīrīšana" līdzfinansē Eiropas Savienības Kohēzijas fonds. Tam tiks izmantoti arī Liepājas SEZ pārvaldes līdzekļi.