Pastaigājoties pa Liepāju, ikviens būs pamanījis kādu nokaltušu koku. Nesen portāls irliepaja.lv palīdzēja pamanīt šādu koku Liepājas domes pagalmā, un nu koks veiksmīgi nozāģēts. Taču ir vēl ne viens vien koka "rēgs", kas nebūt nekrāšņo pilsētas ainavu. Piemēram, viens šāds koks redzams pie kādreizējās Liepājas katoļu pamatskolas K.Valdemāra ielā. Tikpat milzīgs nokaltis koks atrodas Avotu ielas11. nama pagalmā, K.Valdemāra ielas pusē. Arī pagalmā Baznīcas ielā 3.

Uz portāla irliepaja.lv jautājumu, kāpēc šādus kokus nenozāģē, Komunālās pārvaldes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls atbildēja, ka "par šiem kokiem atbildīgs ir zemesgabala īpašnieks –  koki atrodas privātās teritorijās".


Nokaltis koks Baznīcas ielā 3. Foto: irliepaja.lv.


Pēc Štāla sacītā, katoļu pamatskolai jau sen ir izsniegta atļauja nokaltušās zirgkastaņas nozāģēšanai, bet tiem, kuriem šādas atļaujas nav, ir jāvēršas domes Apstādījumu uzraudzības komisijā (AUK) ar iesniegumu atļaut nozāģēt nokaltušu koku, un koks jānozāģē.

"Īpašnieka pienākums ir uzturēt savu zemesgabalu kārtībā, kā to paredz Liepājas pilsētas pašvaldības teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi. Ir punkts 6.3., kas paredz pienākumu apzāģēt krūmus un to zarus gar ietvēm un brauktuvēm, ja tie traucē pārvietoties gājējiem un transportlīdzekļiem. Savukārt ja koks ir nokaltis, tad pastāv liels risks, ka tā zari vai viss stumbrs uzgāžas uz ietves vai braucamās daļas. Šo noteikumu ievērošanu kontrolē Pašvaldības policija."


Nokaltis koks Avotu ielas un K.Valdemāra ielas stūrī. Foto: irliepaja.lv.


Vaicāts, vai pašvaldībā nav vismaz uzsākta koku reģistra veidošana, par ko agrāk ir runāts ne reizi vien, Štāls atbild:

"Koku uzskaite (reģistrs) notiek par pašvaldības īpašumos augošajiem kokiem. Privātos zemesgabalos esošos kokus reģistrējam tikai tad, ja īpašnieki ir vērsušies AUK un prasa nozāģēšanu.

AUK reģistrē ne tikai cērtamos vai zāģējamos, bet arī kopjamos un citus kokus, par kuriem AUK vēršas zemes īpašnieki. Tātad apkopojam informāciju ne tikai par pašvaldības zaļajās teritorijās augošajiem kokiem.

Šo darbu apgrūtināja tas, ka AUK pusotru gadu strādāja attālināti –  komisija visus pieteiktos kokus pandēmijas ierobežojumu dēļ neskatījās un nereģistrēja, bet īpašniekiem atļāva kopt".


Papildināts. Pašvaldības policijas pārstāvis Kaspars Vārpiņš situāciju komentēja šādi:


"Pašvaldības policijas kontrolē ir saistošo noteikumu 6.3.punkts, kas paredz pienākumu apzāģēt krūmus un to zarus gar ietvēm un brauktuvēm, ja tie traucē pārvietoties gājējiem un transportlīdzekļiem, bet pārējais tekstā minētais ir personīgās pārdomas par saistošiem noteikumiem.

Par rakstā pieminēto koku [Peldi ielas un Valdemāra ielas krustojumā] noskaidrojām, ka zemes īpašniekam bija izņemta ciršanas atļauja, bet viņam zināmu iemeslu, tas netika izdarīts un atļaujas termiņš ir beidzies. Īpašnieks solījās, izņemt jaunu atļauju. Mēs neapsekojam bīstamus kokus, jo neesam eksperti, kuri varētu noteikt vai koks ir bīstams. Ja tiek saņemta informācija par kokiem, kuri ir bīstami (nolūzuši, vai aizlūzuši), tiek informēta Komunālā pārvalde.

Par pārējiem kokiem, kas neapdraud un netraucē satiksmi, tiek rakstiski informēta Liepājas pilsētas domē izveidotā Apstādījumu uzraudzības komisija, kas ar to nodarbojas. Par rakstā minētajiem kokiem un jautājumu, vai ir bijusi rīcība, tad tāda nav bijusi. Ja kāds uzskata ka koks ir bīstams, tad ar rakstisku iesniegumu jāinformē Apstādīju uzraudzības komisija, kur būs koleģiāls lēmums par katru koku. Un komisija informēs zemes īpašnieku par veicamām darbībām."