Jaunākajā domes izdevumā "Katram Liepājniekam" apcerēti šā gada remontdarbi pilsētas ielās, arī grants ielu asfaltēšana. Ja divu gadu laikā plāno noasfaltēt tik maz, tad atlasei jābūt skrupulozai.

Pašvaldības plānos šogad ir noasfaltēt tikai divu ielu trīs posmus (tos pašus, ko plānoja, bet tā arī nenoasfaltēja pērn). Viena no izvēlētajām ir Arnolda iela ar diviem posmiem – no Dzintaru ielas līdz Uliha ielai un no Uliha ielas līdz Alejas ielai. Turklāt pašvaldība apņēmusies šeit izbūvēt arī ietves.

Ar ko tad tik ievērojama Arnolda iela, ka no visām grants seguma ielām, kas krusto Dzintara ielu un Uliha ielu, izraudzīta tieši šī?  Vai šeit atrodas kāds bērnudārzs, skola, liela daudzdzīvokļu ēka vai notiek īpaši intensīva satiksme? Jo šīs (arī ielas tuvums centram, greiderēšanas izmaksas, inženierkomunikāciju esamība vai neesamība, to tehniskais stāvoklis) ir prioritātes, pēc kurām, pēc izpilddirektora vietnieka Didža Jēriņa sacītā pašvaldība vadās, izvēloties, ko asfaltēt. Arnolda ielā nav nekā no iepriekš nosauktā. Katrā no izvēlētajiem ielas posmiem ir pa piecām individuālajām mājām. Taču Arnolda iela ir mazliet tuvāk centram, nekā netālu esošā Kalēju iela, kuras asfaltēšanai varētu atrast daudz vairāk argumentu. Protams, izņemot šo vienu – "tuvāk centram", ko Jēriņš arī nosauc, atbildot uz jautājumu "Kāpēc Arnolda iela?". Tas, ka iela nav tuvāk centram, iepriekš pašvaldībai gan nav traucējis pārbruģēt un noasfaltēt daļu Sūnu ielas un visu Robežu ielu, kuras arī krusto Dzintaru ielu.

"Šajā gadījumā Arnolda iela ir tuvāk pilsētas centram kā Kalēju iela. Tuvāk par Arnolda ielu ir tikai Antas Klints ielas posms no Alejas ielas līdz Krišjāņa Valdemāra ielai (iespējama būvniecība blakus esošajā zemes gabalā).  Arī Kalēju ielas asfaltēšana posmā no Uliha ielas līdz Dzintaru ielai varētu būt viena no prioritātēm tuvākajos gados," tā domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa atstāsta Jēriņa sacīto.

Kāpēc Kalēju ielas asfaltēšana, turklāt nevis tikai posmā no Dzintaru ielas līdz Uliha ielai, bet arī no Uliha ielas līdz Klaipēdas ielai, šķiet daudz loģiskāka? Tas varbūt ir tikai sīkums, ka, ejot pa Dzintaru ielu, pie krustojuma ar Kalēju ielu asfalts vienmēr ir klāts ar granti un oļiem līdz ielas vidum, savukārt pie krustojuma ar Arnolda ielu nekad nav jālavierē starp lielākiem un mazākiem oļiem un lietus ūdens kanalizācijas šahtas restītes nav aizbērtas ar granti, jo satiksmes intensitāte no un uz Arnolda ielu ir daudz mazāka. Iespējams  tāpēc, ka tur netālu no krustojuma neatrodas autoserviss, kā tas ir Kalēju ielā, un tas jau vairs nav sīkums. Autoserviss gan atrodas uz Arnolda un Uliha ielas stūra, taču tā adrese ir Uliha iela 88, un tur visa darbošanās notiek pagalmā aiz žoga, nevis uz ielas, kā tas ir Kalēju ielā.

Tikpat intensīva ir satiksme arī Kalēju ielas posmā no Uliha ielas līdz Klaipēdas ielai, kur Kalēju iela beidzas ar strupceļu, jo priekšā ir tramvaja sliedes. Šajā ielas posmā nav ne četras, ne piecas, bet 12 mājas, turklāt trīs no tām ir vairākdzīvokļu nami ar atbilstoši lielāku autoīpašnieku skaitu nekā individuālajās mājās. Šajā ielas posmā atrodas arī viesu māja un viena no daudzdzīvokļu ēkām – četrstāvu dzīvojamais nams, kura pirmajā stāvā atrodas  veikalu "Lats". Apkalpojošais transports pie veikala var piebraukt tikai pa putekļaino grants ielas posmu, mērojot ceļu gan turp, gan atpakaļ, un ne jau vienu reizi dienā. Ir vēl kāds objekts, kas garāmgājējam var šķist maznozīmīgs, bet ne vietējiem – Kalēju ielā gandrīz uz stūra ar Uliha ielu atrodas viens no retajiem pilsētas brīvkrāniem, un, sākoties mazdārziņu sezonai, pie tā pastāvīgi un regulāri piebrauc "bezmaksas ūdens" kārotāji, protams, iegriežot savus spēkratus Kalēju ielā.

Varbūt pašvaldība varētu pieņemt kompromisa lēmumu, un šogad noasfaltēt vienu Arnolda ielas un vienu – Kalēju ielas posmu?

P.S.

Nedzīvoju Kalēju ielā, un arī neviens mans radinieks tur nedzīvo.