No 1.februāra 14.novembra bulvārī 31/33 darbu sāks jaunā Liepājas dzīvnieku patversme. Pašvaldība informē par tās darbības principiem, kas būs savādāki nekā līdz šim.

Patversmē pagaidu mājvietu vienlaicīgi būs iespējams nodrošināt 20 kaķiem un 12 suņiem, informē sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Enģele.

Jauno patversmi vadīs Nora Brūdere, bet bez vadītāja patversmē pastāvīgi strādās dzīvnieku kopējs un 24 stundas diennaktī dežūrēs sertificēts dzīvnieku ķērājs. Iedzīvotāji, pamanot pilsētā klaiņojošu vai satiksmes negadījumā cietušu dzīvnieku, acināti zvanīt patversmes darbiniekiem pa tālruni 63443909 vai 26660552, uz notikuma vietu glābt dzīvnieku dosies patversmes dzīvnieku ķērājs. Arī par mirušu dzīvnieku atrašanu pilsētā jāinformē dzīvnieku patversme, nevis SIA "Eko Kurzeme", kā tas bijis līdz šim. Patversmes darba laiks būs no pulksten 8.30 – 17.00. Pēc patversmes darba laika iedzīvotāji par klaiņojošiem un bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušajiem dzīvniekiem var zvanīt uz dežūrējošā dzīvnieku ķērāja mob. tālruni 26660552. Ar patversmes darbiniekiem var sazināties arī e–pastā dzivnieku.patversme@dome.liepaja.lv

Patversmes aktualitātēm būs iespējams sekot līdzi pašvaldības mājas lapā www.liepaja.lv sadaļā Pašvaldība – Liepājas pilsētas pašvaldības dzīvnieku patversme. Mājas lapā regulāri tiks ievietotas arī adopcijā pieejamo dzīvnieku fotogrāfijas. Interesentiem, kuri vēlēsies adoptēt kādu no patversmes iemītniekiem, nebūs jāatmaksā dzīvnieka ārstēšana vai vakcinācijas, tomēr patversmes darbinieki aicina potenciālos dzīvnieku saimniekus atbilstoši savām iespējām un vēlmei palīdzēt ziedot līdzekļus citu dzīvnieku uzturēšanai patversmē.  

Apmeklētāju pieņemšanas laiks patversmē pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās un piektdienās būs no pulksten 14.00 – 16.00, trešdienās no pulksten 15.00 – 18.00, sestdienās, svētdienās – pēc iepriekšējas vienošanās. Pieņemšanas laikos ikviens iedzīvotājs (no 16 gadiem vai vecāku pavadībā), kuram ir vēlēšanās, var pieteikties, lai izvestu pastaigā suņus. Tomēr aicinām ņemt vērā, ka pastaigas var notikt tikai labos un pieņemamos laika apstākļos.

Lai spētu palīdzēt pēc iespējas lielākam nelaimē nonākušo dzīvnieku skaitam, patversmei ir atvērts arī savs ziedojuma konts.

Rekvizīti.
Saņēmējs. Pašvaldības aģentūra "Nodarbinātības projekti"
Reģistrācijas Nr. 90001541495
Konta Nr. LV26UNLA0025300013600
Maksājumā mērķī obligāti jānorāda arī subkonts  – 62300013600.

Tāpat iedzīvotāji patversmes dzīvniekiem aicināti ziedot profesionālo dzīvnieku sauso barību un konservus, suņu un kaķu guļvietas, pavadas, siksniņas, suņu un kaķu rotaļlietas, kā arī segas, mēteļus, avīzes u.c. suņiem, kaķiem un patversmei noderīgas lietas. Lūgums uz patversmi nest tikai tīras lietas.
 
Patversmi apsaimniekos pašvaldības aģentūra "Nodarbinātības projekti", bet līgums par veterinārārsta un farmaceitiskos pakalpojumu sniegšanu Liepājas pašvaldības dzīvnieku patversmē noslēgts ar veterinārārsti Endiju Venškevicu.

Paralēli patversmes darbam Liepājā turpinās arī programmas "noķer – sterilizē – atlaiž" īstenošana, kuru arī Dzīvnieku aizsardzības organizācijas ir atzinušas par efektīvāko, pētot kaķu vairošanās ierobežošanas iespējas. Pēc daudzdzīvokļu mājas iesnieguma par bezsaimnieka kaķu sterilizēšanu saņemšanas domes Vides un veselības daļā, un vienošanās noslēgšanu ar programmas īstenotāju, tos noķer un nogādā pie veterinārārsta, kas kaķus sterilizē un apzīmē. Pēc tam, pēc vienas vai divām diennaktīm, bezsaimnieka kaķus nogādā atpakaļ viņu pastāvīgajā mītnes vietā. Uz katru atsevišķu adresi ir jābrauc vairākas reizes, pat līdz 10 reizēm, jo nekad nav iespējams visus kaķus noķert uzreiz. Jo lielāka ir kaķu kolonija, jo ilgāks laiks ir nepieciešams tās "apstrādei". Gadījumā, ja dzīvnieks ir vecs un slims, viņu iemidzina.

Adreses, kurās apsaimniekotājs vai atsevišķi iedzīvotāji ir gatavi risināt bezsaimnieka kaķu problēmu humānā veidā, uzņemoties šo dzīvnieciņu barošanu arī pēc atgriešanas, tiek reģistrētas Vides un veselības daļā, Rožu ielā 6, 122. kabinetā vai pa tālruni 63404745 vai 63404744, norādot kontaktpersonu, telefonu un aptuveno kaķu skaitu.