Pašvaldības aģentūra "Nodarbinātības projekti" ir izsludinājusi iepirkuma konkursu par veterinārārsta un farmaceitiskajiem pakalpojumiem pašvaldības dzīvnieku patversmei.

Pretendenti savu piedāvājumus aicināti iesniegt Liepājas pašvaldības aģentūrā "Nodarbinātības projekti", Lazaretes ielā 7, līdz 17.janvārim pulksten 11.

Veterinārārsta galvenie pienākumi būs veikt  dzīvnieka klīnisko izmeklēšanu 72 stundu laikā pēc dzīvnieka nonākšanas patversmē un akūtu situāciju gadījumā spēt sniegt palīdzību dzīvniekam ne vēlāk, kā 8 stundu laikā. Veterinārārstam, ņemot vērā dzīvnieka veselības stāvokli, ja tas ir neārstējami slims vai no gūtajām traumām cieš sāpes, kopā ar patversmes vadītāju, jāpieņem lēmumu par dzīvnieka eitanāziju. Nepieciešamības gadījumā, piedalīties klaiņojošu suņu izķeršanas darbā, pielietojot tālinjekciju aplikatoru. Kā arī veterinārārstam profesionāli jāspēj izmeklēt jebkurš dzīvnieks, kas nonācis dzīvnieku patversmē, ne tikai suņi un kaķi, bet, iespējams, arī mājlopi un putni, kā arī savvaļas dzīvnieki.

Nolikumā paredzēts, ka iepirkuma līguma darbības laikā plānots izmantot veterinārārsta un farmaceitiskie pakalpojumus 250 kaķiem un 100 suņiem (skaitlis ir aptuvens, ņemot vērā 3 iepriekšējos gadus).

Līgums tiks slēgts uz 12 mēnešiem, no tā parakstīšanas dienas.

Kā liecina Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā atrodamā informācija, pagājušajā gadā šos pienākumus veica Endija Venškevica par kopējo līgumcenu 510,88 eiro.