Būvvalde ir pabeigusi Miķeļa Valtera ielai piegulošo nekustamo īpašumu adrešu maiņu. Par to ir informēti šo īpašumu īpašnieki vai valdītāji, kuriem tagad ir iespējams uzstādīt jaunās ēku numuru zīmes, informē Būvvaldes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls.

Miķeļa Valtera ielas posmā kopumā atrodas piecas uz Liepājas pilsētas pašvaldības vārda reģistrētas zemes vienības un trīs īpašumi, kas pieder privātpersonām. Tagad katram īpašumam ir jauna adrese.

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem "Adresācijas  noteikumi", turpmāk uz pašvaldības vārda reģistrētajam zemesgabalam, uz kura top kafejnīca "Parka paviljons" (bijušā "Banga"), adrese ir M. Valtera iela 3 (agrāk Peldu iela 55A).

Tāpat jauna adrese piešķirta zemesgabalam ar koncertdārzu "Pūt, vējiņi!", kurā pašlaik turpinās apjomīgi estrādes būvdarbi, – M. Valtera iela 7 (agrāk Peldu 57).

Savukārt privātpersonai piederošās agrākās Peldu iestādes jeb "Vannu mājas" ar zemesgabalu adrese ir nevis Peldu 59, bet M. Valtera iela 13.

Izmainīta arī atpūtas un izklaides centra "Dzintara boulings" adrese – tagad tā ir M. Valtera iela 4 (iepriekš Peldu 66).

Piešķirtas adreses arī tiem pašvaldības zemesgabaliem, kas faktiski ir zaļā zona un ir Jūrmalas parka teritorijas daļa.

Ēkām M. Valtera ielā tagad to īpašniekiem būs iespējams piestiprināt jaunās numura zīmes – saskaņā ar Liepājas pilsētas domes saistošajiem noteikumiem "Ēku numurzīmju, ielu vai laukumu nosaukumu norāžu izvietošanas kārtība Liepājā".
 
Šā gada 22.aprīlī pašvaldība pieņēma lēmumu par Peldu ielas posma no Hika ielas līdz Kūrmājas prospektam pārdēvēšanu par Miķeļa Valtera ielu un uzdeva Būvvaldei  izmainīt ielai piegulošo nekustamo īpašumu adreses (nosaukumus).

Komunālā pārvalde ielas posma krustojumos ir uzstādījusi nepieciešamās plāksnītes/uzrakstus ar jauno ielas nosaukumu.

Kādu no Liepājas ielām pārdēvēt pirmā Latvijas Republikas iekšlietu ministra Miķeļa Valtera vārdā aicināja Latvijas Valsts prezidenta kanceleja. Peldu ielas posms no vairākiem piedāvājumiem, veicot pilsētnieku aptauju un interesentiem plaši diskutējot sociālajos tīklos, izvēlēts kā piemērotākais variants un tādejādi esam godinājuši valstsvīra piemiņu.

Uzziņai
– M. Valters dzimis Liepājā 1874.gada 7.maijā. Viņš bija Latvijas pirmais iekšlietu ministrs, politiķis, diplomāts, žurnālists un literāts.
– M. Valteram bija nozīmīga loma Latvijas neatkarības idejas formulēšanā un valsts dibināšanā.
– M. Valters miris 1968.gada 27. martā, apbedīts Nicā, Francijā.
– 2020. gada 23. septembrī pārapbedīts Rīgā, Meža kapos. Nicas kapavietas piemiņas plāksni M. Valtera tuvinieki nodeva dāvinājumā Liepājas muzeja krājumā.