Ne tikai pēc ilgstošajām šā rudens lietavām, arī pēc pavisam īslaicīgiem nokrišņiem viena no Vecliepājas centra ielām, Alejas iela, vairākās vietās nav izbrienama.

Portāls irliepaja.lv ne pirmo reizi raksta par šo problēmu, taču nu jau pie Alejas ielas 35.nama milzu peļķe, kas klāj visu ietvi līdz pat mājas pamatiem vienā pusē un pusi brauktuves otrā, vispār nepazūd. Ūdens izskalojis zālienu, un peļķe tagad ir pilna arī ar dubļiem.

Komunālā pārvaldes sabiedrisko attiecību speciālista Aigara Štāla sagatavotajā atbildē teikts:
"LPPI "Komunālā pārvalde" informē, ka ne Alejas ielā, ne rajonā ap Alejas ielu nav izbūvēti lietus kanalizācijas kolektori, kuriem būtu iespējams pieslēgt teritoriju pie ēkas Alejas ielā 37/39 vai arī citas vietas, kur ilgstošo lietavu dēļ šobrīd ir izveidojušās lielas peļķes.

Rajonā ap Alejas ielu lietus ūdens novadīšana notiek ar sadzīves kanalizācijas sistēmas palīdzību, taču tā nav efektīva un jaunu pieslēgumu veidošana no SIA "Liepājas ūdens" puses netiek pieļauta.

Tuvākā iespējamā pieslēguma vieta, ja izbūvētu atsevišķu lietus ūdens kanalizācijas kolektoru, atrodas Klaipēdas ielā pie Līvas laukuma. Jaunbūvējamā kolektora posma garums būtu 600 metri, aptuvenās izmaksas – 200 000 eiro. Šāda apjoma kolektora projektēšanas un izbūves iespējas tiks izskatītas nākotnē, plānojot investīcijas lietus kanalizācijas tīklos un ņemot vērā pašvaldības iespējas šādu projektu finansēšanai".

Nekādus citus risinājumus, piemēram, neliela ietves posma pacelšanu mazliet augstāk, lai ūdens un dubļu jūra nekrājas visas ietves platumā, pārvalde nepieļauj.

"Applūdušas vairākas iebrauktuves, nevis tikai viena. Tātad tur ir jāplāno plašāki būvdarbi, nevis tikai pie atsevišķa zemesgabala vai namīpašuma. Paceļot ietvi tikai vienā vietā, ūdens peļķes vēl lielākā apjomā veidosies pie kaimiņiem".

Portāls jau rakstīja, ka līdzīgas problēmas, kas radušās pēc "Liepājas enerģijas" maģistrālo siltumtrašu būves, ir arī citviet pilsētā, piemēram, portāls pārliecinājās, ka joprojām nekas nav mainījies pie veikala "Ostmala" pagalma puses ieejas K.Zāles laukumā, kas sāka applūst pēc tam, kad 2011.gadā AS "BMGS" pēc "Liepājas enerģijas" pasūtījuma pabeidza darbus un uzklāja jaunu asfalta segumu. Diemžēl garantijas laiks šiem darbiem pēc Būvvaldes būvinspekcijas toreiz sacītā bija tikai pusgads. Savukārt Bāriņu ielā pēc rekonstrukcijas ievērojami cēlās gruntsūdeņu līmenis, savulaik aģentūrai LETA stāstīja "LNA" valdes priekšsēdētājs Artis Rimma.