Pie apbūves gabala Palangas ielā 16a jau vairāk nekā divus gadus gājējiem jāmet līkums, ejot pa brauktuvi, jo ceļu aizšķērso kapitāls žogs. Būvvalde saka – tā būs arī turpmāk.

Palangas ielas 16a kaimiņiem un arī Siguldas ielas daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem, kuri regulāri staigā pa Palangas ielu, kā arī jebkuram citam kājāmgājējam šajā ielā jau vairāk nekā divus gadus – kopš 2010.gada vasaras – vienā ielas posmā liegta iespēja pārvietoties pa ietvi. Tur ceļu liedz kapitāli uzbūvēts dēļu žogs ar betona stabiem, kas ieskauj apbūves gabalu, vairāku metru garumā ietverot arī ietvi.

Žoga būvētāji savā laikā kaimiņiem paskaidrojuši, ka tas tikai uz laiku, kamēr uzbūvēs māju. Diemžēl kopš 2010.gada šajā apbūves gabalā nav mainījies pilnīgi nekas – toreiz atvestie būvmateriāli kur nolikti, tur arī stāv. Potenciālajai mājai nav ne pamatu, ne sienu – nekā. Toties ir žogs.

Jautājot Liepājas domes Būvvaldei, cik tad ilgi īpašniekam ir tiesības liegt iespēju droši pārvietoties gar šo „būvlaukumu”, kurā vienīgie darbi līdz šim bijuši žoga būvniecība, saņēmām interesantu atbildi. Proti, „saskaņā ar 1997.gada MK noteikumiem Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” 118.punktu būvatļaujas derīguma termiņš nedrīkst būt mazāks par vienu gadu. Normatīvajos dokumentos būvatļaujas termiņa pagarināšana netiek ierobežota. Konkrētajā nekustamajā īpašumā projektētā jaunbūve novietota pie ielas zemesgabala robežas un būvatļaujas derīguma termiņš pagarināts līdz 2014.gada 23.maijam. Būvžoga novietošana pieļaujama uz būvniecības laiku.”

Tātad ar Būvvaldes ierēdņu akceptu arī turpmākos divus gadus Palangas ielā gājēji – bērni, pensionāri, jaunās māmiņas ar bērnu ratiņiem – ik dienas jebkuros laika apstākļos būs spiesti labu gabalu pārvietoties pa ielas braucamo daļu vai arī pāriet ielas pretējā pusē, kā tas jau notiek aizvadītos divus gadus.

Vai kāds no Būvvaldes ierēdņiem var pateikt, kāpēc tik daudziem cilvēkiem jāpiecieš šādas neērtības, turklāt tik ilgu laiku? Vai tiešām būvatļauju var pagarināt bezgalīgi? Un ko galu galā nozīmē šis „būvžoga novietošana pieļaujama uz būvniecības laiku”, ja nekādas būvniecības nav bijis, nav un nez vai būs!