Pamatojoties uz Apstādījumu uzraudzības komisijas lēmumu, līdz 12.martam ir izsludināta publiskā apspriešana par koku ciršanu tramvaja līnijas renovācijai Brīvības ielā.

Projektā "Tramvaja līnijas renovācija. Brīvības iela līdz Dzelzceļnieku ielai, Liepājā" paredzēts likvidēt divus kokus (parasto kļavu un Holandes liepu). Kļava traucē jauno kontakttīklu balstu uzstādīšanai, bet liepa – sabiedriskā transporta pieturvietas izbūvei atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Projektā paredzēts atjaunot vēsturisko Holandes liepu alejas posmu no Drāšu ielas līdz Liepājas metalurga sanitāri medicīniskajai daļai, iestādot 8 Holandes liepu dižstādus, kā arī atjaunot zālienu.

Pašvaldība aicina iedzīvotājus piedalīties publiskajā apspriešanā, kas notiek no 27.februāra. līdz 12.martam, un izteikt viedokli par paredzēto divu koku ciršanu Brīvības ielā sakarā ar tramvaja līnijas renovāciju.

Publiskās apspriešanas anketas par koku ciršanas ieceri iespējams saņemt un aizpildīt Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Rožu ielā 6, Liepājā, LV–3401, kā arī aizpildīt tās elektroniski.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 17. punktu, publiski pieejamos objektos pašvaldībai jārīko publisko apspriešanu par koku ciršanu.