Deputāti Pilsētas attīstības komitejā atbalstīja divu uzņēmējdarbības vides sakārtošanas projektu iesniegšanu ES finansējuma saņemšanas pirmajai atlasei.

Projektu iesniegšana vēl jāapstiprina domes sēdē.

Deputāti atbalstīja projekta "Uzņēmējdarbības vides attīstība Liepājā, 1. kārta" sagatavošanu un iesniegšanu 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicinot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām" pirmajai projektu iesniegumu atlases kārtai.

Kā informēja Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļas vadītāja Aiga Kļaveniece, projekta ietvaros tiks pārbūvēta Krūmu iela posmā no Ziemeļu ielas līdz Pulvera ielai, Liepājā. Veicot ielas infrastruktūras pārbūvi, tiks atjaunots esošais ielas segums un posmā, kur pašlaik nav asfalta segums, tas tiks izveidots. Tiks pārbūvēta arī esošā un izbūvēta jauna lietus ūdens kanalizācija, sadzīves kanalizācijas un ūdensapgādes sistēma, pārvietoti elektronisko sakaru tīkli zem ietves.

Objektu plānots nodot ekspluatācijā 2017.gadā.

Projekta "Uzņēmējdarbības vides attīstība Liepājā, 1.kārta" kopējās izmaksas ir 1 786 643,23 eiro. No tām Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 85 % apmērā ir 1 466 926,00 eiro; valsts budžeta dotācija (3,75%) – 64 717,32 eiro; pašvaldības līdzfinansējums (11,25%) – 194 151,97 eiro.

Pašvaldība 2017.gadā apņemas nodrošināt projekta īstenošanai nepieciešamo līdzfinansējumu 194 151,97 eiro, kā arī neattiecināmās izmaksas 60 847,94 eiro apmērā un priekšfinansējumu 1 531 643,32 eiro apmērā.

Līdzfinansējums un priekšfinansējums var tikt precizēts pēc publiskā iepirkuma rezultātiem.

Finanšu pārvaldei uzdots plānot projektam nepieciešamo finansējumu pašvaldības budžetā, nepieciešamības gadījumā piesaistot arī kredīta resursus.

Projekta ietvaros tiks slēgts sadarbības līgums ar SIA "Liepājas ūdens".

Deputāti arī atbalstīja otra līdzīga projekta – "Uzņēmējdarbības vides attīstība Liepājā, 2.kārta" – sagatavošanu un iesniegšanu 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicinot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” pirmajai projektu iesniegumu atlases kārtai.

Projekta ietvaros tiks pārbūvēta Kapsēdes iela posmā no Grīzupes ielas līdz pilsētas robežai – tiks izveidoti jauni asfaltbetona un bruģakmens segumi esošo vietā, atjaunota grants seguma kārta, uzstādīts apgaismojums gar biznesa centru līdz autobusa galapunktam Kapsēdes ielā 6, atjaunotas esošās sadzīves kanalizācijas un lietus ūdens kanalizācijas sistēmas, sakaru tīklu pārvietošana, kā arī trotuāra atjaunošana (bruģakmens) un velosipēdu satiksmes daļas atvēlēšana uz trotuāra, pastāstīja projekta vadītājs Agris Saule.

Pašvaldība arī veikusi sarunas ar Kapsēdes ielas teritorijā strādājošiem uzņēmumiem par šīs teritorijas attīstību, un saņēmusi astoņu uzņēmumu apliecinājumus par interesi šo teritoriju attīstīt. Uzņēmumi apliecinājuši, ka veiks investīcijas savā uzņēmumā par vismaz 1 572 032 eiro un izveidos vismaz 25 jaunas darba vietas.

Objektu plānots nodot ekspluatācijā 2017.gadā.

Šī projekta kopējās izmaksas 1 881 829,33 eiro, no kurām Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums (85%) ir 1 572 031,54 eiro; valsts budžeta dotācija (3,75%) – 69 354,33 eiro; pašvaldības līdzfinansējums (11,25%) – 208 063,00 eiro.

Deputāti apstiprināja pašvaldības līdzfinansējumu 2017.gadā 208 063 eiro apmērā, kā arī neattiecināmās izmaksas – 32 380,46 eiro un priekšfinansējumu – 1 641 385,87 eiro.

Izmaksas var tikt precizēts pēc publiskā iepirkuma rezultātiem.

Arī šim projektam nepieciešamo finansējumu plānos no pašvaldības budžeta, nepieciešamības gadījumā piesaistot kredīta resursus.

Tāpat Attīstības pārvaldei uzdots slēgt sadarbības līgumu ar SIA "Liepājas ūdens" par projekta īstenošanu.